Michael E. Caspersen bliver ny direktør for It-vest

Pressemeddelelse fra It-vest, 12. juli 2017

Michael E. Caspersen, 56 år, bliver ny direktør for universitetssamarbejdet It-vest pr. 1. august 2017, når den hidtidige direktør gennem 15 år, Gitte Møldrup, efter eget ønske fratræder.

Michael E. Caspersen er uddannet datalog, har en ph.d. i programmeringsundervisning og mange års erfaring som underviser, forsker, leder og udvikler af it-undervisning. Siden 2016 har han været udviklingschef ved It-vest, der er et uddannelses- og forskningssamarbejde mellem Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet. Før det var han lektor ved Aarhus Universitet, hvor han senest har været stifter og leder af Center for Computational Thinking.

”Michael Caspersen har en unik baggrund og er den helt rigtige person til at realisere It-vests aktuelle strategi. Han er en internationalt anerkendt forsker inden for computational thinking, som bliver et væsentligt fokusområde for It-vest de kommende år. Desuden har han ledelseserfaring fra både Centre for Science Education og Center for Computational Thinking ved Aarhus Universitet, og han har et stort netværk inden for hele undervisningssektoren og it-erhvervet”, siger formanden for It-vests styregruppe Søren Damgaard om valget af den nye It-vest-direktør.

It-vests styregruppe med repræsentanter fra de samarbejdende universiteter og erhvervslivet har netop udarbejdet en ny 5-årig strategi, der har som omdrejningspunkt, at It-vest og universiteterne skal spille en væsentlig rolle i at sikre samfundet de digitale kompetencer, som både it-specialister og alle andre i det 21. århundrede har brug for.

”Globalt set er vi vidne til, at informatik og computational thinking vinder frem, ikke kun som den specialistkompetence, der i et stærkt digitaliseret samfund er mere og mere brug for, men også som en almen kompetence på alle uddannelsesniveauer og inden for de fleste professioner, hvor evnen til at integrere digitalisering bliver vigtigere og vigtigere. Dette afspejles i It-vests fremsynede strategi, og jeg glæder mig til at være med til at konkretisere strategien og omsætte den til handling i et tæt sam­arbejde med de tre universiteter, men også med de øvrige universiteter og uddannelses­institu­tioner, til glæde og gavn for hele det danske samfund”, siger Michael E. Caspersen.

It-vest har til opgave at styrke udbuddet af it-uddannelser i Vestdanmark og fremme det tværfaglige samarbejde inden for it. It-vest koordinerer blandt andet de tre universiteters fælles udvikling og udbud af masteruddannelsen i it, der løbende giver efteruddannelse til 250-300 it-professionelle fra offentlige og private virksomheder. Et andet fokusområde er cand.it.-uddannelserne, der er toårige it-kandidatuddannelser for bachelorer fra bl.a. humaniora og samfundsfag.

Uddrag af CV for Michael E. Caspersen

  • Uddannet cand.scient. i datalogi fra Aarhus Universitet (1987)
  • Ph.d. i datalogi. Emne: Educating Novices in the Skills of Programming (2007)
  • Underviser på datamatikeruddannelsen ved Aarhus Købmandsskole (1986-1998).
  • Ansat ved Aarhus Universitet (1998-2016; fra 2008 som lektor). Undervisning, forskning og ledelse.
  • Professorgodkendt ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet (2011), og Institut for Datalogi, Aarhus Universitet (2015).
  • Medformand for Committee on European Computing Education (2013-)
  • Medlem af Executive Board for Informatics Europe (2017-)
  • Medlem af ACM Education Council (ACM: Association for Computing Machinery)
  • Medlem af fagligt forum for it-fag i gymnasiet under Undervisningsministeriet (2008-)
  • Formand for Undervisningsministeriets skrivegruppe for nyt it-valgfag i Folkeskolen (2017)