Michael E. Caspersen modtager international hæderspris

Pressemeddelelse fra It-vest, 17. maj 2023

Michael E. Caspersen, direktør for It-vest og adjungeret professor ved Institut for Datalogi på Aarhus Universitet, modtager 2022 ACM Karl V. Karlstrom Outstanding Educator Award fra Association for Computing Machinery. ACM er en verdensomspændende organisation for uddannelse og forskning inden for datalogi med 110.000 medlemmer fra 190 lande.

Michael E Caspersen modtager prisen for sit mangeårige ”bidrag til forskning i datalogiundervisning, for sit arbejde på både nationalt og internationalt niveau for at fremme undervisning i informatik for alle og for sit enestående virke for det faglige fællesskab omkring informatikundervisning”, som det bl.a. hedder i begrundelsen fra ACM, der pointerer, at indsatsen er uselvisk og frivillig.

ACM fremhæver Michael E. Caspersen for at være en rollemodel, der evner både at lede og at inspirere alle, der beskæftiger sig med undervisning inden for datalogi. Han er både forsker med mere end 70 videnskabelige artikler og adskillige bogudgivelser bag sig, og praktiker, der selv har undervist i faget. Han er stifter eller medstifter af flere faglige organisationer på uddannelsesområdet både nationalt og internationalt, han har været arrangør eller medarrangør af utallige, store internationale konferencer om datalogiundervisning, og han har siddet eller sidder i en række internationale organisationer, der arbejder for udbredelse af informatik i almen uddannelse.

Rådgiver for EU-Kommissionen

Michael E. Caspersen har således arbejdet for at fremme kompetencer inden for datalogi og informatik både nationalt og internationalt i mere end 35 år – både for it-professionelle og for alle os andre.

Senest har han fra 2022 til 2023 været særlig rådgiver for EU-Kommissionens ledende næstformand Margrethe Vestager i forbindelse med udarbejdelse af anbefalinger for, hvad alle elever i grundskole og ungdomsuddannelser i EU bør lære om informatik og digitale kompetencer. Anbefalingerne er netop 18. april offentliggjort af EU-Kommissionen og skal nu til forhandling i de enkelte EU-lande.

I Danmark har hans mest markante aftryk været, at han har siddet med ved bordet ved skabelsen af informatik-fag både til gymnasieuddannelserne og grundskolen. Han var med til at definere faglige mål og indhold til det nye gymnasiefag informatik, der blev gjort permanent i 2015 efter en 4-årige forsøgsperiode. På folkeskoleområdet har han været med til at definere og udvikle forsøgsfaget teknologiforståelse og at skrive fagets læseplan og mål. Teknologiforståelse har været igennem en 3-årig forsøgsperiode både som selvstændigt fag og som faglighed i andre fag, men der er endnu ikke truffet politisk beslutning om fagets og faglighedens videre skæbne i grundskolen.

Underviser af hjertet

Lige siden han selv læste datalogi på Aarhus Universitet i midten af 1980’erne, har Michael E. Caspersen interesseret sig for undervisning, og hvordan man bedst kan indføre andre i datalogiens spændende verden.

I starten dem, der som dataloger og datamatikere skal være professionelle programmører. Således var Michael E. Caspersen allerede under studiet ansat som instruktor på datalogistudiet, og i 1986 blev han ansat på Aarhus Købmandsskole, hvor han underviste de kommende datamatikere. Her var han i slutningen af 1980’erne involveret i udvikling af datanomuddannelsen – datidens efter- og videreuddannelse for it-professionelle, og to gange i 1990’erne havde han en central rolle i revision af datamatikeruddannelsen i Danmark.

På Aarhus Universitet har han været chef for Centre for Science Education og har siden bidraget væsentligt til etableringen af Center for Computational Thinking & Design. Han stod fadder til masteruddannelsen i it, der udbydes af de tre vestdanske universiteter via It-vest-samarbejdet og har udviklet sig til at være en af landets største masteruddannelser målt på aktivitet.

Undervejs fik han også skrevet sin ph.d.-afhandling om at undervisere nybegyndere i programmering.

Særdeles velfortjent

Erik Meineche Schmidt, lektor emeritus fra Institut for Datalogi på Aarhus Universitet, finder det ”særdeles velfortjent”, at Michael E. Caspersen får Karl V. Karlstrom-prisen. Erik Meineche Schmidt var underviser og specialevejleder for Michael E. Caspersen, da han læste datalogi på Aarhus Universitet. Senere, da Erik Meineche Schmidt var dekan på Det Naturvidenskabelige Fakultet, tog han initiativ til oprettelse af Center for Science Uddannelse, hvor han ansatte Michael E. Caspersen som centerleder.

”Michael og Aarhus Universitet kommer i sandhed i fornemt selskab blandt dem, der hidtil har modtaget prisen, og alene dét borger for kvaliteten og gennemslagskraften af hans videnskabelige og praktiske arbejde. Hertil kommer, at Michael har evnet at placere sig centralt i såvel national som europæisk sammenhæng, når det drejer sig om at fremme it-undervisningen i det almene uddannelsessystem. Man må håbe, at prisen kan medvirke til, at regeringen erkender Danmarks position som u-land, når det handler om informatik og teknologiforståelse i grundskolen i Europa”, siger Erik Meineche Schmidt.

På Institut for Datalogi på Aarhus Universitet glæder institutleder Kaj Grønbæk sig også over hæderen til Michael E. Caspersen og dermed til Aarhus Universitet:

”Vi kan med stolthed sige, at Michaels forskning inden for datalogiundervisning har skabt grundlaget for det danske gymnasiefag informatik, som, når det er fuldt indarbejdet, forhåbentlig vil føre til, at flere studerende vil være interesserede i at studere datalogi på de danske universiteter. Prisen er meget velfortjent og en vigtig fejring af en forskningsbaseret tilgang til udvikling af undervisningsmetoder inden for det datalogiske felt”, siger Kaj Grønbæk.

Informatik som fag og i fag

Siden 2017 har Michael E. Caspersen været direktør for It-vest – samarbejdende universiteter, der er et it-fokuseret netværk mellem de tre vestdanske universiteter Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet. Herigennem fortsætter arbejdet med at udbrede informatik både som fag og i fag i hele uddannelsessystemet fra grundskole til videregående uddannelser og forskning.

”Informatik er en kulturteknik, der ligesom det at læse, skrive og regne har betydning for vores forståelse af og ageren i alle andre fag. I modsætning til tidligere teknologiske revolutioner, der gennem maskinkraft har udvidet menneskets fysiske formåen, så udvider de digitale teknologier vores kognitive formåen. Derfor bør alle borgere i et digitalt samfund ikke bare have brugskompetencer, men have viden, færdigheder og kompetencer til at kunne forstå og omfavne teknologierne. Ellers vil de i stigende grad være stillet som dem, der for århundreder siden ikke kunne læse og skrive", siger Michael E. Caspersen.

Prisen fra ACM overrækkes i San Fransisco, USA, 10. juni.

Links


Udtalelse fra Erik Meineche Schmidt:

"Michael E. Caspersen, er en særdeles velfortjent modtager af årets Karl V. Karlstrom pris. Han har bidraget væsentligt til alle angivne kriterier for prisen, men først og fremmest til curriculum udvikling. Lige fra starten af karrieren i slutningen af 1980’erne, hvor han ydede et væsentlig bidrag til, at den nye datamatikeruddannelse på Købmandsskolen i Aarhus blev en succes; til hans indsats i opbygningen af den fleksible masteruddannelse ved It-vest; over indsatsen som chef for Centre for Science Education ved Aarhus Universitet; foreløbigt kulminerende med etableringen af Centre for Computational Thinking & Design;  og endelig som en væsentlig drivkraft bag det eneste aktuelle, og afprøvede, forslag til et kvalificeret curriculum for et informatik-fag i grundskolen.

Karl V. Karlstrom prisen har været uddelt siden 1989, og modtagerne omfatter en imponerende liste af dataloger fra en række primært amerikanske top-universiteter, herunder Austin, Berkeley, Cornell, Duke, MIT, Princeton, Stanford, Weizmann osv. Michael og Aarhus Universitet kommer således i sandhed i fornemt selskab, og alene dét borger for kvaliteten og gennemslagskraften af hans videnskabelige og praktiske arbejde. Hertil kommer, at han har evnet at placere sig centralt i såvel national som europæisk sammenhæng, når det drejer sig om at fremme informatik i det almene uddannelsessystem. Man må håbe, at prisen kan medvirke til, at regeringen erkender Danmarks position som u-land, når det handler om informatik/teknologiforståelse i grundskolen i Europa.

Jeg har kendt Michael i godt 40 år, først som (speciale)studerende og derefter som kollega og samarbejdspartner i en række uddannelsesmæssige sammenhænge. Professionelt har jeg altid oplevet ham som både hårdtarbejdende, iderig og loyal, og personligt som imødekommende og hensynsfuld over for såvel kolleger som ansatte."

Erik Meineche Schmidt, lektor emeritus fra Institut for Datalogi og tidligere dekan for Det Naturvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet


Udtalelse fra Kaj Grønbæk:

"Michael E. Caspersen, Honorary Professor at the Department of Computer Science, Aarhus University, is an excellent choice for ACM’s Outstanding Educator Award.

He has been a key player in developing the Danish and European field of Computer Science education in particular at the high school level. When employed at the Department, Michael was the founder of Center for Computational Thinking & Design which is still going strong as an interdisciplinary education research center at Aarhus University. We are also proud to say that Michaels research in Computer Science education has formed the foundation for the Danish program for Informatics in High Schools, which when fully operational hopefully will lead to an increase in student interest  in Computer Science at Danish universities.

Finally, Michael’s work as an advisor for the Vice President of the EU Commission has been successful in disseminating the Danish model for Informatics in general education to the rest of Europe.

The award is very well deserved and a very important celebration of a research based approach to development of Computer Science education methods."

Kaj Grønbæk, institutleder, Institut for Datalogi, Aarhus Universitet
(Foto: Søren Kjeldgaard)