Ny erhvervsrepræsentant i It-vests styregruppe

Nyhed fra It-vest, 24. juni 2022

Gitte Møldrup Nielsen, CEO og partner i  MH3, er fra juni 2022 indtrådt i styregruppen for It-vest – samarbejdende universiteter som en del af det flertal i styregruppen, der repræsenterer erhvervslivet.

Gitte Møldrup kender universiteterne og It-vest særdeles godt indefra, idet hun var direktør for It-vest i 15 år frem til 2017, hvor hun selv valgte at fratræde.

Siden har hun som direktør i MH3 arbejdet med strategisk rådgivning, business angel investering og professionelt bestyrelsesarbejde. Her har hun kunnet trække på sin mangeårige erfaring både fra erhvervslivet, hvor hun tidligere var afdelingsdirektør i Danske Banks udviklingsafdeling, og fra ledelse og samarbejde i universitetsverdenen.

- Efter nogle års pause er jeg klar til igen at bidrage til udvikling af it-uddannelserne i Vestdanmark til gavn for erhvervslivet og universiteterne. Udvikling og udbredelse af digitale kompetencer er et vigtigt område, som ligger mit hjerte nært, derfor er jeg glad for at have fået muligheden for at indtræde i It-vests styregruppe, siger Gitte Møldrup.

Sammen med de øvrige styregruppemedlemmer, der er tre erhvervsrepræsentanter og én repræsentant fra hvert af de samarbejdende universiteter, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet, skal hun være med til at sikre, at It-vest lever op til sit formål om at bidrage til styrkelse af it-uddannelser og it-forskning i Danmark.

Se sammensætningen af It-vests styregruppe.