Ny prodekan indtræder i It-vests styregruppe

Nyhed fra It-vest, 6. august 2019

Ph.d. og professor mso Falk Heinrich er 1. august 2019 indtrådt i It-vests styregruppe som institutionsrepræsentant for Aalborg Universitet (AAU). Falk Heinrich er samme dag tiltrådt som ny prodekan for uddannelse ved Det Humanistiske Fakultet på AAU. Begge poster har hidtil været varetaget af Hanne Dauer Keller.

Falk Heinrich er cand.mag. i multimedier og dramaturgi fra Aarhus Universitet, hvor han også har taget sin ph.d.-grad i interaktiv digital installationskunst.

De seneste 15 år har Falk Heinrich været ansat på Aalborg Universitet, hvor han har haft flere lederstillinger og tillidshverv – senest som forskningsgruppeleder for Research Lab for Art and Technology på Institut for Kommunikation og Psykologi og formand for Akademisk Råd på Det Humanistiske Fakultet.

Flertallet af Aalborg Universitets cand.it.-uddannelser, der varetages i regi af It-vest, foregår på Institut for Kommunikation og Psykologi, ligesom en del masterundervisning i regi af It-vest er knyttet til Det Humanistiske Fakultet.

I It-vests styregruppe skal Falk Heinrich sammen med erhvervsrepræsentanterne og de øvrige institutionsrepræsentanter være med til at sikre, at It-vest lever op til sit formål om at bidrage til styrkelse af it-uddannelser og it-forskning i Danmark.

Se sammensætningen af It-vests styregruppe.