Ny repræsentant for AAU i It-vests styregruppe

Nyhed fra It-vest, 19. juni 2024

Anette Therkelsen, prodekan for eksterne relationer vedDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet, er pr. 4. april 2024 indtrådt i It-vests styregruppe. Hun har tidligere været prodekan for forskning og ph.d.-skoleleder på Det Humanistiske Fakultet på Aalborg Universitet.

Anette Therkelsen er cand.mag. i engelsk og internationale studier samt ph.d. i turisme, forbrug og markedskommunikation fra Aalborg Universitet. I sin forskning fokuserer hun blandt andet på forskellige typer af forbrugerpraksis, identitetsdannelse og markedskommunikation inden for turisme, og hun har de seneste år udgivet flere publikationer med fokus på den digitale og grønne omstilling af branchen.

Som prodekan for eksterne relationer håber hun særligt at bidrage til styregruppearbejdet med sine erfaringer fra efteruddannelse og samarbejde med erhvervslivet.

- Jeg ser et stort potentiale i efteruddannelsesområdet – især den fleksible Master i it, der trækker på fagligheder og fagpakker fra Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet. Men jeg oplever også et marked, hvor konkurrencen er høj, og hvor det fortsat er vigtigt at være helt skarp på, hvad universiteterne tilbyder sammenlignet med private udbydere. Vi skal vide, hvad erhvervslivet efterspørger og samtidig blive ved med at synliggøre, hvad forskningen bidrager med, siger Anette Therkelsen.

Sammen med den øvrige styregruppe skal hun overordnet være med til at sikre, at It-vest lever op til sit formål om at bidrage til styrkelse af it-uddannelser og it-forskning i Danmark.

- It er i dag allestedsnærværende. Det gælder om at imødekomme behovet for kompetenceudvikling hos både studerende og undervisere – både dem, der har it som en naturlig del af deres fagområde, og dem, der ikke har, siger Anette Therkelsen.

Her kan du se den aktuelle sammensætning af It-vests styregruppe.