Universiteterne

Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet har alle stærke it-miljøer og uddanner tilsammen omkring halvdelen af alle it-kandidater i Danmark. Hertil kommer uddannelse af it-bachelorer og -diplomingeniører samt tilbud om efter- og videreuddannelse inden for it og digital innovation.

I regi af It-vest-samarbejdet udbyder universiteterne

 • cand.it.-uddannelser (2-årige kandidatuddannelser)
 • master i it
 • master i ikt og læring
 • master i informatikundervisning

Se oversigt over it-uddannelser ved Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet.

Organisation

På hvert af de tre universiteter i It-vest-samarbejdet er etableret et It-vest-udvalg, der fastlægger lokale initiativer til udvikling af it-uddannelser og -forskning. Udvalgene består af repræsentanter for de fakulteter og institutter, der udbyder it-uddannelser, universitetets repræsentant i It-vests styregruppe samt It-vests direktør.

Hvert år udpeges et antal projekter til at modtage målrettede midler i støtte fra It-vest – både lokalt på universiteterne og på tværs af de tre universiteter. 

Se oversigt over aktuelle projekter.

Syddansk Universitet

Syddansk Universitet udbyder humanistiske, naturvidenskabelige, samfundsfaglige og tekniske it-uddannelser. I regi af It-vest udbydes cand.it.-uddannelser og masteruddannelsen i it.

I 2022 har Syddansk Universitet uddannet i alt 319 it-bachelorer/-diplomingeniører og 324 it-kandidater – heraf 115 cand.it.er.

It-vest-udvalget på Syddansk Universitet har i handlingsplanen for 2024 særligt fokus på AI, design og beskæftigelse på cand.it.-uddannelserne, AI i kommunikationsuddannelser og for færdiguddannede journalister og kommunikatører, efteruddannelse i AI, organisation og ledelse samt implementering af informatik i fag og uddannelser på SDU.

  It-vest-udvalget på Syddansk Universitet udgøres p.t. af:

  • Prodekan for uddannelse Lars Grassmé Binderup, Det Humanistiske Fakultet
  • Direktør Michael E. Caspersen, It-vest
  • Prodekan for uddannelse Jan Guldager Jørgensen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
  • Professor Mikkel Baun Kjærgaard, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Det Tekniske Fakultet
  • Institutleder Martin Svensson, Institut for Matematik og Datalogi, Det Naturvidenskabelige Fakultet
  • Institutleder, Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab (Vakant)
  • Studieleder Stig Børsen Hansen, Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab
  • Professor Jacob Buur, Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet udbyder humanistiske, naturvidenskabelige, samfundsfaglige og tekniske it-uddannelser. I regi af It-vest udbydes cand.it.-uddannelser og masteruddannelsen i it samt masteruddannelsen i ikt og læring.

  I 2022 har Aalborg Universitet uddannet i alt 447 it-bachelorer/-diplomingeniører og 591 it-kandidater – heraf 225 cand.it.er.

  It-vest-udvalget på Aalborg Universitet har i handlingsplanen for 2024 særligt fokus på at styrke informatikkompetencer i cand.it.- og andre universitetsuddannelser - især med fokus på generativ AI, efter- og videreuddannelse inden for generativ AI og brobygningsaktiviteter ift. gymnasierne især med fokus på adgang til cand.it.

  It-vest-udvalget på Aalborg Universitet udgøres p.t. af:

  • Prodekan for eksternt samarbejde Anette Therkelsen, Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet
  • Direktør Michael E. Caspersen, It-vest
  • Prodekan for uddannelse Malene Gram, Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet
  • Institutleder Peter Axel Nielsen, Institut for Datalogi
  • Studieleder og viceinstitutleder Ulrik Nyman, Institut for Datalogi
  • Institutleder Mikael Vetner, Institut for Kommunikation og Psykologi
  • Studieleder og viceinstitutleder Tom Nyvang, Institut for Kommunikation og Psykologi
  • Konstitueret institutleder og studieleder Ane Bislev, Institut for Politik og Samfund
  • Institutleder Keld Thorgård, Institut for Kultur og Læring
  • Studieleder og viceinstitutleder Morten Ziethen, Institut for Kultur og Læring

  Aarhus Universitet

  Aarhus Universitet udbyder humanistiske, naturvidenskabelige, samfundsfaglige og tekniske it-uddannelser. I regi af It-vest udbydes cand.it.-uddannelser og masteruddannelsen i it samt masteruddannelsen i informatikundervisning.

  I 2022 har Aarhus Universitet uddannet i alt 483 it-bachelorer/-diplomingeniører og 408 it-kandidater – heraf 248 cand.it.er.

  It-vest-udvalget på Aarhus Universitet har i handlingsplanen for 2024 særligt fokus på at styrke it- og informatikkompetencer i cand.it.- og andre universitetsuddannelser - især med fokus på generativ AI, at udvikle cand.it.-uddannelsernes laboratoriefaciliteter samt inden for efter- og videreuddannelse at udvikle masteruddannelsen i it og eksperimentere med andre udbudsformer (korte kurser).

  It-vest-udvalget på Aarhus Universitet udgøres p.t. af:

  • Prodekan for uddannelse Niels Overgaard Lehmann, Arts
  • Direktør Michael E. Caspersen, It-vest
  • Institutleder Unni From, Institut for Kommunikation og Kultur
  • Afdelingsleder Morten Breinbjerg, Digital Design og Informationsvidenskab
  • Afdelingsleder Joshua Skewes, Cognitive Science
  • Institutleder Kaj Grønbæk, Institut for Datalogi
  • Lektor Henrik Bærbak Christensen, Institut for Datalogi
  • Institutleder Anders Frederiksen, Institut for Forretningsudvikling og Teknologi
  • Studieleder Anne Gammelgaard Ballantyne, Institut for Forretningsudvikling og Teknologi
  • Viceinstitutleder Christian Waldstrøm, Institut for Virksomhedsledelse
  • Lektor Lise Tordrup, Institut for Virksomhedsledelse

  Denne side er senest redigeret 22. maj 2024.