Computermodeller og kreativ modellering i din faglige undervisning

Kurset støttes af Novo Nordisk Fonden. Hvis du opnår støtte, er deltagelse gratis, og du frikøbes fra din undervisning i otte dage.

Find kurset hos Novo Nordisk Fonden. Nederst på siden finder du en oversigt over, hvordan du søger om støtte, og derefter tilmelder dig kurset. 

Hvad får du ud af kurset?

Målet med kurset er at klæde dig på til at kvalificere dine elevers forståelse og brug af computermodeller i dine fag. Midlet er, at du udvikler og afprøver målrettede undervisningsforløb med computermodeller, hvor eleverne får fingrene i computermodellens maskineri.

På kurset vælger du et centralt fagligt fænomen, som du gerne vil have dine elever til at arbejde med, hvorefter du udarbejder en computermodel over fænomenet eller tilpasser en eksisterende model fra vores bibliotek. Dette får du selvfølgelig hjælp til af vores erfarne undervisere. Desuden er Generativ AI nu så god til at skrive kode, at tjenester som fx ChatGPT vil blive inddraget som en hjælpende hånd i programmeringen af computermodellen.   

Modellen – og elevernes arbejde med den gennem målrettede spørgsmål – gøres til omdrejningspunkt i et undervisningsforløb, som du afprøver i egen klasse. Du får adgang til et omfangsrigt bibliotek af forløb med computermodeller og tilhørende elevaktiviteter.

Hvem er målgruppen?

Kurset er målrettet gymnasielærere i fysik, kemi, biologi, bioteknologi, naturgeografi, geovidenskab, astronomi, matematik og informatik. Lærere fra alle gymnasier i landet og alle typer af gymnasier kan deltage. Kurset er velegnet for lærere både med og uden programmeringserfaring.

Enkeltkursister er velkomne, men det forøger udbyttet af kurset, hvis to eller flere kursister deltager fra samme skole.

Kurset bygger på en grundigt afprøvet og forskningsbaseret didaktisk model, der omfatter brug af det pædagogiske programmeringsmiljø NetLogo, som er udviklet til undervisningsbrug og forskning. Gennem den didaktiske model sikres det, at eleverne ikke kun arbejder med modellen som en simulering, men også tilpasser og forbedrer modellen ved at direkte ændre eller tilføje i computerkoden.

Kurset udbydes af It-vest og Center for Computational Thinking & Design, Aarhus Universitet.

Hvordan forløber kurset?

I løbet af fem måneder afholdes fire workshops, hvor de nye ideer introduceres, trænes og diskuteres. Derudover er der en arbejdsdag på egen skole, hvor ideerne afprøves. Vi starter med at se på modeller og deres rolle i de naturvidenskabelige fag, og du lærer det basale omkring computermodellers opbygning og programmering.

Centralt i kurset er fokus på didaktikken og elevaktiviteter, som aktivt inddrager eleverne i den kreative proces med at bruge, ændre og eksperimentere med computermodellen. Du vil blive præsenteret for værktøjer, der hjælper dig til udformning af didaktiske spørgsmål til eleverne. 

På alle workshops modtager du skriftlig og mundtlig feedback på din computermodel og dine elevaktiviteter fra vores coaches. Efter workshop 3 ligger en arbejdsdag på din skole, hvor du afprøver dit forløb på eget hold. I forbindelse med arbejdsdagen mødes du virtuelt med en eller flere coaches, der kan hjælpe dig, hvis du har didaktiske overvejelser, eller der er noget i modellen, der giver udfordringer i forbindelse med afprøvningen.

Kurset sætter rammerne, men meget af indholdet besluttes af dig – for eksempel hvilket fænomen du vil arbejde med, og hvad du synes, det er vigtigt, eleverne træner.

Vejledning

Frister:
Fristen for ansøgning til Novo Nordisk Fonden er 9. oktober 2024. Du skal derefter søge om optagelse på kurset inden 1. april 2025. 

Pris:
Dkr. 12.500 

Ansøgning: 
1. Vejledning til ansøgere ­– du skal blandt andet følge disse syv trin

2. Indsend din ansøgning

Kontakt

Har du spørgsmål eller vil du deltage i kurset, selv om du ikke opnår fondsstøtte? Du kan tilmelde dig kurset allerede nu ved at sende en mail til Jonas Ørbæk Hansen.

Undervisning

På Aarhus Universitet:  

Dag 1: 25. november 2025

Dag 2: 9. december 2025

Dag 3: 13. januar 2026

Dag 4: Afprøvning – datoen aftales individuelt med kursisten/kursisterne

Dag 5: 3. marts 2026

Detaljeret kursusbeskrivelse

Modeller som en del af kernefagligheden

Modeller har altid spillet en central rolle i de naturvidenskabelige fag, og modellering er et vigtigt redskab i videnskabelige undersøgelser, hypotesedannelser, peer-diskussioner og formidling. Modeltænkning spiller en afgørende rolle for videnskabelige nybrud, især fordi visualisering og konceptualisering gennem modeltænkning stimulerer videnskabelig kreativitet.

De sidste 40 år har computerbaserede modeller fået en dominant rolle i alle naturvidenskabelige discipliner, bl.a. fordi computermodeller gør det muligt at forstå og analysere data fra store og komplekse fænomener. Arbejdet med computermodeller er derfor ikke et ”add on” til fagene, men et element i moderniseringen af kernefagligheden.

Eleverne bør kende til, hvordan computermodeller er opbygget, herunder lidt til programmering. At arbejde med koden i en computermodel giver også en konkret forståelse af kausale sammenhænge i modellen/fænomenet. Desuden kan modeltænkning understøtte eleverne i at tænke kreativt og i at udforske et fagligt fænomen i nye retninger.

Modeller er redskaber, som eleverne kan bruge til at undersøge og tænke med. Modeller kan også bruges til præsentationer af allerede kendt viden, men når elever arbejder med at forstå videnskab i praksis, er modellernes rolle som kreative tænke- og undersøgelsesredskaber et afgørende element.


Denne side er senest redigeret 24. juni 2024.