Fokus på diversitet og inklusion inddrager alle i løsningen

Resume

En normkritisk og forandringsledelsesmæssig tilgang til at arbejde med, hvad der kan se ud som en kønsforskel, har skabt flere handlemuligheder og bedre mulighed for at inddrage alle medarbejdere og studerende i løsningen. Udfordringen er manglende diversitet, som blandt andet viser sig gennem en skæv kønsfordeling på de teknisk-naturvidenskabelige it-uddannelser. Løsningen er at arbejde med inklusion i kommunikation og kultur.

Udfordring

På de teknisk-naturvidenskabelige it-uddannelser på Aalborg Universitet (AAU) har man, som på lignende uddannelser i den vestlige verden, haft fokus på den skæve kønsfordeling på uddannelserne. Kvinder har i mange år udgjort færre end 15 % af de studerende. Forskellige indsatser har været sat i værk for at skabe større interesse for uddannelserne hos særligt piger gennem bedre viden om uddannelserne, rollemodeller etc. Resultaterne var kortvarige og ikke så gode som håbet. Det pegede på, at kønsskæv kommunikation ikke er hovedproblemet.

AAU anskuede problemet fra et normkritisk perspektiv og fandt følgende fælles udfordringer:

 • For få studerende ansøgte.
 • Frafaldet på første studieår (for begge køn) var højere end gennemsnittet.
 • Gennemførelsesprocenterne var for lave.
 • Kvindelige studerende oplevede, at deres køn fyldte for meget.

Indsats

Indsatsen blev derfor udvidet til at handle om, hvor inkluderende uddannelserne var i deres kommunikation, onboarding af studerende og kulturen generelt. Indsatsen er nu til gavn for alle, og der er fokus på den gode undervisning og det gode studiemiljø.

Et projekt blev til tre:

 • Kommunikation med fokus på kernefortælling - den grundlæggende kommunikation i højere grad end kampagner.
 • Revision af første studieår, hvor både faglige og sociale rammer er under lup.
 • Generel trivsel.

Et stærkt samarbejde både horisontalt og vertikalt i organisationen:

 • Der er etableret en styregruppe på tværs af organisationens ledelse.
 • I projektgrupperne indgår nøglepersoner fra centrale enheder såvel som fra de lokale institutter.

Anvendte ressourcer

 • I projektet er ansat to projektledere, der understøtter indsatsen på fire institutter.
 • Projektmedarbejdere bruger tid på koordinering, videndeling og udvikling af indsatser.
 • Udgifter til udarbejdelse af kernefortælling.
 • Øvrige indsatser er primært ændring af eksisterende arbejde og derfor undervisning, studiestartsaktiviteter mm., der skulle være lavet alligevel.

Virkning i relation til ressourcer

Ændringen i fokus fra flere kvinder til øget diversitet gennem inkluderende kommunikation og miljø giver flere handlemuligheder og appellerer både til mænd og kvinder.

Evaluering

Projektet er endnu ikke evalueret, men flere har meldt sig ind i samarbejdet løbende.

Kontakt

Institut for Datalogi,

Aalborg Universitet

Beskrivelse udarbejdet februar 2021.


Denne side er senest opdateret 31. marts 2021.