Indsatser

Projektet "Diversitet gennem en inkluderende kultur" er gennemført af It-vest og syv institutter på Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet i perioden 2018-2022.

Projektet udsprang af et ønske om at få flere kvindelige studerende på de teknisk-naturvidenskabelige it-uddannelser, der ligesom omtrent halvdelen af alle videregående uddannelser i Danmark har en skæv kønsfordeling.

Men projektet har vist, at den skæve kønsfordeling ikke er problemet, blot et symptom. Hvis man ønsker en mere divers studentergruppe, skal der arbejdes mod en inkluderende kultur – herunder inkluderende kommunikation.

Herunder linkes til beskrivelser af nogle af de indsatser, som institutterne i projektet har testet med henblik på at øge diversitet og inklusion på uddannelserne. Ved hver indsats er beskrevet en udfordring, indsatsen, anvendte ressourcer og en vurdering af indsatsens resultater.

Tema om diversitet

Sider under dette tema:

Diversitet

Rekruttering

Onboarding

- Indsatser

Linksamling

Materiale fra konference

Klasseinddeling af studerende ved studiestart fremmer oplevelsen af at høre til

Trivslen blandt førsteårs studerende på softwareingeniør-uddannelserne på Syddansk Universitet (SDU) ser ud til at være højere i efteråret 2020 end foregående år. Det er sket efter, at uddannelserne har styrket klasseidentiteten og klassesamarbejdet.

Insights Discovery-profiler giver bedre forståelse for forskelligheder og bedre kommunikation mellem studerende

Facilitering af teamsamarbejde ved hjælp af personlighedstesten Insights Discovery har givet de studerende på sundhedsteknologi ved Aarhus Universitet (AU) en bedre forståelse for hinandens forskelligheder og et fælles sprog herfor. Det har styrket sammenholdet og bidrager derved til lavere frafald.

Fokus på diversitet og inklusion inddrager alle i løsningen

En normkritisk og forandringsledelsesmæssig tilgang til at arbejde med, hvad der kan se ud som en kønsforskel, har skabt flere handlemuligheder og bedre mulighed for at inddrage alle medarbejdere og studerende i løsningen. Udfordringen er manglende diversitet, som blandt andet viser sig gennem en skæv kønsfordeling på de teknisk-naturvidenskabelige it-uddannelser. Løsningen er at arbejde med inklusion i kommunikation og kultur.

Forkursus med introduktion til programmering fjernede studerendes bekymring om, hvorvidt de kunne lære det

De studerende (ca. 40 %), der starter på datalogiuddannelserne uden eller med meget lidt programmeringserfaring, er bekymrede for, om de kan lære at programmere. Bekymringen tager de med ind på uddannelsen, hvilket påvirker deres mulighed for at lære i negativ retning. Med et tilbud om en introduktion til programmering inden semesterstart på Syddansk Universitet (SDU) er bekymringen mindsket eller fjernet hos de deltagende studerende.

Inddeling af studerende efter programmeringserfaring ved studiestart skabte homogene læringsmiljøer

Der er ingen krav om programmeringserfaring ved optagelse på datalogiske universitetsuddannelser. I praksis er der mange års forskel på erfaring med programmering blandt de startende studerende. For at hindre at det får negativ betydning for læringssituationen, er undervisningsholdene på datalogiuddannelsen på Syddansk Universitet (SDU) fra efteråret 2020 sammensat efter programmeringserfaring.

Nyt onboardingforløb på Det Tekniske Fakultet for IT og Design på AAU

Et nyt onboardingforløb på Det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH) på AAU strækker sig over hele første studieår og begynder i august med et digitalt studiestartsforløb og fortsætter efter studiestarten med motivationsstyrkende aktiviteter, som planlægges og udføres af et vejlederkorps og et studiestartsteam.


Denne side er senest redigeret 19. december 2022.