Nyt onboardingforløb på Det Tekniske Fakultet for IT og Design på AAU

Resume

I sommeren 2022 gik AAU i luften med et nyt onboardingforløb for nye studerende på Det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH). Det nye onboardingforløb strækker sig over hele første studieår og begynder i august med et digitalt studiestartsforløb og fortsætter efter studiestarten med motivationsstyrkende aktiviteter, som planlægges og udføres af et vejlederkorps og et studiestartsteam.

Med udgangspunkt i inklusion og en socialpædagogisk tilgang baseret på professor Vincent Tintos principper for at øge elevers fastholdelse ved at styrke elevers motivation gennem Self-Efficacy (I believe I can), Sense of Belonging (I feel I belong) og Perception of Curriculum (It makes sense to me), samt et fokus på faglige fællesskaber, blev der lavet et setup for onboarding, der inkluderede omorganisering af roller, introduktion til e-læringskurset Bliv Klar Til Uni, oplæg til ny alkoholpolitik og anbefalinger til inkluderende aktiviteter.

Udfordring

Vi stod over for en organisationsændring. Første studieårs administration blev opløst, og de nye førsteårsstuderende skulle fra første færd ud på TECH-institutterne. Tidligere havde institutterne været minimalt involveret i studiestarten, og TECH-fakultetet greb derfor muligheden for at se på studiestarten med nye øjne. Nu vil vi være mere inddraget i studiestarten og ønsker at skabe en studiestart, der tager udgangspunkt i faglige fællesskaber, de studerendes motivation samt diversitet og inklusion.

Indsats

Den succesfulde onboarding af en bachelorstuderende er en langvarig proces, hvor den studerende gradvist skal opbygge en identitet som universitetsstuderende, både fagligt og socialt, for derved at opnå en solid motivation til at gennemføre uddannelsen.

For at understøtte denne proces gennemfører tutorkorpset en række aktiviteter for de nye studerende, der skal styrke forskellige aspekter af den studerendes motivation. Her er det bl.a. væsentligt, at alle nye studerende kan se sig selv deltage i de fleste af aktiviteterne. Derfor skal der være forskellige typer aktiviteter, som vil appellere til mange forskellige typer studerende. Eksempelvis kan en stor del af de nye studerende ikke lide at drikke alkohol. Det betyder ikke, at alkohol skal forbydes, men når tutorerne planlægger aktiviteter, skal de sikre sig, at alkohol ikke er det primære fokus. Hvis man altid laver fysiske aktiviteter, udelukker man dem med fysiske begrænsninger, hvis man altid afholder aktiviteterne om aftenen, kan pendlerne ikke være med etc.

Vi anbefaler også at lave aktiviteter i små grupper først. Det er nemmere at forholde sig til – og føle sig tryg ved – få personer ad gangen. På den måde vil de nye studerende have nogen at støtte sig til, når man udvider aktiviteterne. Dermed er der ingen, der er alene af sted blandt mange.

Hertil har vi fået en simplere organisatorisk opbygning af tutorkorpset og arbejder nu overordnet set med termerne tutorer og tutorkoordinatorer. Herudover har vi fået et Studiestartsteam bestående af universitetsansatte, der udarbejder rammerne for aktiviteterne m.m.

Anvendte ressourcer

Ud over udvikling og implementering af anbefalingen oprettede og faciliterede DITECH sammen med Institut for Datalogi erfa-grupper på tværs af TECH’s institutter, ligesom der blev udviklet og afholdt oplæringskurser for tutorkoordinatorer.

Virkning i relation til ressourcer

Det er meget nyt, og vi er stadig i gang med at evaluere på og tilpasse onboardingforløbet på TECH’s fire institutter.

Baggrund

Onboardinganbefalingen er lavet i et samarbejde mellem Institut for Datalogi på AAU og DITECH. Diversity and Inclusion in TECH (DITECH) er et tværfagligt projekt, der har til formål at skabe større mangfoldighed blandt de it-studerende samt øge trivslen blandt alle de studerende, der er optaget på TECH-fakultetet på Aalborg Universitet.

Kontakt

Institut for Datalogi,

Aalborg Universitet

Beskrivelse udarbejdet november 2022.

Andre med lignende indsatser

  • Syddansk Universitet

Denne side er senest opdateret 19. december 2022.