Klasseinddeling af studerende ved studiestart fremmer oplevelsen af at høre til

Resume

Trivslen blandt førsteårs studerende på softwareingeniør-uddannelserne på Syddansk Universitet (SDU) ser ud til at være højere i efteråret 2020 end foregående år. Det er sket efter, at uddannelserne har styrket klasseidentiteten og klassesamarbejdet.

Udfordring

Nogle studerende fra første studieår på softwareingeniør-uddannelserne på SDU gav udtryk for, at det var hårdt at danne gode relationer blandt alle 180 nye studerende på årgangen.

Det viste sig i følgende symptomer:

 • En større andel studerende blev væk fra ”ryste sammen”-arrangementer
 • Mange brugte mange ressourcer på at skabe gode relationer
 • Sammenholdet blandt de studerende var ifølge nogle af de studerende derfor ikke optimalt.

Årsagen til det oplevede pres var en forventning om, at deres personlige succes med projektgruppedannelser i de kommende semestre ville afhænge af andelen af gode relationer på første semester.

Oplevelserne var opstået, til trods for at de studerende inddeles og undervises i mindre hold (ca. 30 studerende). Konklusionen blev, at man ved at styrke holdidentiteten ville kunne tage presset af de studerendes skuldre og skabe bedre trivsel og læring.

Indsats

Uddannelsen ændrede kommunikationen til de studerende og foretog få ændringer i organiseringen:

 • Hold omtales som klasser.
 • De studerende blev kun inddelt i klasser fra studiestart, hvor man tidligere også inddelte dem administrativt i projektgrupper.
 • De studerende fik selv lov at danne projektgrupper efter at have lært hinanden at kende i klasserne.
 • Facilitering af gruppedannelsesprocesser, som tidligere var anvendt fra 2. semester, blev taget i brug på 1. semester.
 • Projektvejlederteam var fortsat vejleder for klassens projektgrupper.
 • Instruktorer blev bedt om at være opmærksomme på at styrke det sociale fællesskab i klasserne i studiestarten.

Anvendte ressourcer

Behovet for ressourcer vil afhænge af, hvor mange klasseunderstøttende indsatser og teamsamarbejdsindsatser en uddannelse allerede benytter.

Semesterkoordinator på 1. semester på softwareingeniør-uddannelserne ved SDU vurderer, at følgende bør være til stede for at kunne opnå den positive effekt:

 • Inddel store årgange i mindre hold af ca. 30 studerende.
 • Omtal og tiltal klassen som en enhed, præsentér den som de studerendes primære referenceramme.
 • Undervis studerende i det gode teamsamarbejde med konkrete øvelser i de faktiske projektgrupper.
 • Facilitér gruppedannelse enten administrativt eller med klare rammer, der sikrer, at ingen udstilles.

Virkning i relation til ressourcer

I dette konkrete tilfælde er ressourceforbruget meget lille, og virkningen i relation hertil ser derfor ud til at være stor. På softwareingeniør-uddannelserne på SDU arbejder man problem- og projektorienteret i projektgrupper og har gjort det i mange år, fordi det giver god læring. Uddannelsen vurderer, at de samlede ressourcer har en god virkning, også set i forhold til de ressourcer det koster at undervise i mindre hold, at undervise og arbejde med god kommunikation i teams etc.

De studerendes evaluering

Frafaldet for første semester er umiddelbart lavere end de forrige år til trods for et større optag og Corona-nedlukning.

Virkning i forhold til indsats

5 ud af 5 smileys

 

Kontakt

Mærsk Mc-Kinney
Møller Instituttet
,

Syddansk Universitet

Beskrivelse udarbejdet februar 2021.


Denne side er senest redigeret 19. december 2022.