Inddeling af studerende efter programmeringserfaring ved studiestart skabte homogene læringsmiljøer

Resume

Der er ingen krav om programmeringserfaring ved optagelse på datalogiske universitetsuddannelser. I praksis er der mange års forskel på erfaring med programmering blandt de startende studerende. For at hindre at det får negativ betydning for læringssituationen, er undervisningsholdene på datalogiuddannelsen på Syddansk Universitet (SDU) fra efteråret 2020 sammensat efter programmeringserfaring.

Udfordring

Der er ingen krav om forudgående erfaring, så datalogiuddannelsen optager både studerende, der aldrig har programmeret, og studerende, der har haft programmering som hobby i mange år.

Selvom registreringer af selverklæret erfaring viser, at ca. 40 % af de studerende ingen forudgående erfaring har, er der en udbredt opfattelse blandt nye studerende af, at størstedelen af studiekammeraterne kan programmere. Det medfører, at de uerfarne studerende er tilbageholdne med at stille spørgsmål, og underviserne kan få svært ved at vurdere og tilpasse undervisningen med risiko for, at de uerfarne får svært ved at forstå undervisningen og drage nytte af den.

Indsats

På datalogiuddannelsen på SDU inddeles de studerende i forvejen på mindre øvelseshold (ca. 20 studerende). Det var derfor oplagt at inddele de studerende ved studiestart efter selvoplyst programmeringserfaring. En metode, der har haft positiv effekt på lignende uddannelser i Danmark og internationalt.

Uddannelsen er udfordret på en skæv kønsfordeling med en markant overvægt af mandlige studerende. Uddannelsen har tidligere haft gode erfaringer med at sikre bedre trivsel og mindre frafald hos kvindelige studerende ved at placere de kvindelige studerende gruppevis på hold sammen. Denne indsats er også videreført, således det er sikret, at kvindelige studerende placeres på hold med to eller flere andre kvindelige studerende.

Anvendte ressourcer

Instituttet har anvendt følgende ressourcer på indsatsen:

  • Udarbejdelse og udsendelse af spørgeskema til optagne studerende om programmeringserfaring.
  • Udarbejdelse af algoritme til fordeling af studerende.

Virkning i relation til ressourcer

Som på andre uddannelser, hvor man har afprøvet metoden, er det modtaget godt i forhold til en lille indsats. Virkningen set som studentertilfredshed er god, og metoden kan genbruges med minimal indsats.

Andre med lignende indsatser

  • Harvey Mudd College
  • Datalogisk Institut, Københavns Universitet
  • Institut for Datalogi, Aarhus Universitet

De studerendes evaluering

I semesterevalueringen af indsatsen svarer de studerende:

  • 81 % Jeg synes, det er en god idé.
  • 15 % Jeg har ingen mening om det.
  • 4 % Jeg synes, det er en dårlig idé.

Kontakt

Rolf Fagerberg,
professor,

Institut for Matematik
og Datalogi,

Syddansk Universitet

Beskrivelse udarbejdet februar 2021.


Denne side er senest redigeret 19. december 2022.