Forkursus med introduktion til programmering for uerfarne studerende fjernede studerendes bekymring om, hvorvidt de kunne lære det

Resume

De studerende (ca. 40 %), der starter på datalogiuddannelserne uden eller med meget lidt programmeringserfaring, er bekymrede for, om de kan lære at programmere. Bekymringen tager de med ind på uddannelsen, hvilket påvirker deres mulighed for at lære i negativ retning.

Med et tilbud om en introduktion til programmering inden semesterstart på Syddansk Universitet (SDU) er bekymringen mindsket eller fjernet hos de deltagende studerende.

Udfordring

Der er ingen krav om forudgående programmeringserfaring på datalogistudiet, så uddannelsen optager både studerende, der aldrig har programmeret, og studerende, der har haft programmering som hobby i mange år.

Det skaber en bekymring hos studerende uden erfaring for, om de overhovedet kan lære det. Ligeledes har de studerende en forventning om, at alle andre studerende kan programmere, og at de således vil være de eneste, der kommer til at stille dumme spørgsmål.

Indsats

For at imødekomme udfordringen besluttede man på datalogiuddannelsen på SDU i foråret 2019 at lade sig inspirere af andres gode erfaringer. Uddannelsen inviterede studerende med lidt eller ingen erfaring til et todages frivilligt forkursus, hvor de kunne møde andre studerende i samme båd og få afmystificeret, hvad programmering er, for dermed at give de studerende en tro på, at de kan lære det.

Indsatsen bestod i følgende:

 • Skrive en balanceret invitation, der sikrer at kun den rette målgruppe deltager.
 • Forberede og udarbejde program for dagen:
  • Introduktion til grundelementer i programmering og i en computer
  • Programmeringsopgaver

Anvendte ressourcer

 • Mandetimer til forberedelse af indhold gennemførsel og logistik
 • Universitetets lokaler
 • Mødeforplejning

Virkning i relation til ressourcer

Den ansvarlige for kurset vurderer, at effekten af indsatsen har været god og særligt ved gentagelse, hvor ressourceforbruget vil være mindsket.

Andre med lignende indsatser

 • Københavns Universitet
 • It-Universitetet i København
 • Danmarks Tekniske Universitet

De studerendes evaluering

Ingen af de startende studerende vurderede indsatsen negativt. De fordelte sig således i den afsluttende semesterevaluering:

 • 59 % Jeg deltog ikke, men synes, det er en god idé med et sådant kursus.
 • 36 % Jeg deltog og synes, at det er en god idé med et sådant kursus.
 • 5 % Jeg deltog ikke og har ingen mening om et sådan kursus.

I øvrigt skrev de følgende:

 • Tror, det er en rigtig god idé, da læringskurven i programmering er stejl, hvis man starter fra scratch.
 • God hjælp til at få installeret de rigtige programmer til programmering osv. Det gjorde vi ikke på kurset.
 • Mega fedt kursus. Og lækkert. at det ligger. inden vi rigtigt starter på uddannelsen.

Fastholdelsen var bedre hos studerende, der havde deltaget i kurset, end hos studerende, der ikke havde.

Kontakt

Rolf Fagerberg,
professor,

Institut for Matematik
og Datalogi,

Syddansk Universitet

Beskrivelse udarbejdet februar 2021.


Denne side er senest opdateret 31. marts 2021.