Danmark sætter retning i Europa, men halter selv bagefter

EU-Kommissionens Eurydice-netværk har udgivet rapporten Informatics education at school in Europe, der præsenterer en meget grundig analyse af tæt på 40 skolesystemer i Europa ift. inklusion af informatikkompetencer. Data er indsamlet i skoleåret 2020-2021, og rapporten er udgivet i september 2022.

I Danmark findes faget informatik i ungdomsuddannelserne, og i grundskolen har der været forsøg med faget teknologiforståelse. I begge fag kombineres tekniske, humanistiske og samfundsmæssige aspekter af informatikken, og denne tilgang sætter i stigende grad retningen for EU-kommissionens syn på informatik.

Eurydice-netværket har således valgt at basere denne omfattende analyse og præsentationen i rapporten på det Informatics Reference Framework for School, som Informatics for All-koalitionen har udarbejdet efter ønske fra EU-kommissionen. Rammeværket er et bud på "a coherent vision and shared terminology related to providing informatics to all students in Europe", og det matcher 1:1 den danske model for informatik/teknologiforståelse i almen uddannelse.

I rapporten viser Eurydice via Europa-kort tydeligt, at de fleste lande i Europa i en eller anden grad tilbyder informatik i almen uddannelse i grundskolen og på ungdomsuddannelser. Som selvstændigt obligatorisk fag, som valgfag eller som faglighed integreret i andre fag.

Men hvad angår grundskolen skiller Danmark sig sammen med få andre lande ud ved ikke at have noget tilbud til eleverne.

Eurydice-rapporten har ganske vist angivet, at et curriculum for faget er undervejs i Danmark, men det skyldes, at Eurydice har indsamlet data i 2020/2021, hvor forsøgsfaget teknologiforståelse var i gang. Nu er forsøgsperioden afsluttet, og der er ikke truffet nogen beslutning om fagets fremtid i den danske grundskole.

En opdatering af Eurydice-rapporten ville dermed vise Danmark isoleret i bunden sammen med Albanien, når det drejer sig om ikke at tilbyde undervisning i informatik i grundskolen.