It-ledelse og computational thinking - nu og i fremtiden

Nyhed fra It-vest, 13. august 2020

 

Hvad vil computational thinking (CT) sige inden for it-ledelse, og hvilke kompetencer inden for it-området har ledere brug for i deres praksis – nu og i fremtiden?

Disse to spørgsmål forsøger professor Jeppe Agger Nielsen, Institut for Politik og Samfund ved Aalborg Universitet, og lektor Sune Dueholm Müller, Institut for virksomhedsledelse ved Aarhus BSS, i samarbejde med It-vest - samarbejdende universiteter, at finde svar på i et nyt forskningsprojekt. Svarene skal bl.a. bruges til at supplere den hidtidige viden inden for CT, som navnlig er knyttet til undervisningssektoren, samt give kvalificeret input til:

  • forskning inden for feltet omkring it-ledelse,
  • den videre udvikling af cand.it.-uddannelsen i it-ledelse og de samfundsvidenskabelige uddannelser generelt,
  • inspiration til undervisere på cand.it.-uddannelserne,
  • den fortsatte udvikling af efter-videreuddannelse, eksempelvis master i it.

Derfor er computational thinking relevant for fremtidens ledere

Computational thinking dækker over behovet for, at mange flere får evner til at være skabende og kreative med it, og at alle professioner og alle borgere får kompetencer til at forstå digitaliseringens betydning.

Digitaliseringen giver radikalt nye muligheder inden for alle fag. Det er derfor ikke længere nok, at der kun uddannes et antal it-specialister til at varetage udvikling af digitale produkter. Digitaliseringen er så gennemgribende i alle processer og funktioner – både i erhvervslivet og privatlivet – at indsigt i principperne bag teknologien og dens potentialer skal være en grundlæggende kompetence for alle, også for ledere. I en digitaliseret verden er digitale ledelseskompetencer derfor nødvendige i alle virksomheder og offentlige organisationer. 

Metode for forskningsprojektet

Spørgsmålet om, hvad computational thinking betyder inden for it-ledelse, og hvilke kompetencer ledere har brug for i deres praksis – nu og i fremtiden, undersøges bl.a. ved, at:

  • afdække eksisterende viden fra de samfundsvidenskabelige institutter i Danmark,
  • undersøge hvilke digitale lederkompetencer markedet efterspørger, 
  • afdække, hvad der findes af eksisterende national og international forskning på området.

Om It-vest og computational thinking

It-vest arbejder med computational thinking på flere uddannelsesniveauer. Vil du vide mere om, hvad der sker i grundskolen og på gymnasierne, kan du læse mere på denne side om informatik og computational thinking, eller lyt med på podcast-serien Computational thinking - at tænke med maskiner, som handler om brugen af computationelle metoder i forskning og uddannelse.