Konference om digitalisering og digitale kompetencer i samfundsvidenskabelige universitetsuddannelser

Onsdag 10. marts 2021 kl. 9-12 - Online via Zoom

Mange undervisere bruger it til at understøtte deres undervisning. Derimod mangler de digitale kompetencer og kendskab til digitale metoder, der kan understøtte deres fagområde.

Formålet med denne konference er at give indsigt i, hvordan kolleger på samfundsvidenskabelige institutter har udviklet deres uddannelser til at inkludere digitale kompetencer, samt at give mulighed for at udveksle erfaringer inden for feltet.

Konferencen giver, med udgangspunkt i konkrete cases, inspiration til, hvordan fag og studieordninger kan inkludere digitale kompetencer, herunder digital ledelse, datavidenskab, anvendelse af algoritmer, kunstig intelligens til predictive modelling m.v.

Input fra erhvervslivet gives gennem oplæg fra Microsofts direktør for den offentlige sektor, Maria Damborg Hald, og chefkonsulent Bo Wiberg, Dansk Industri.

Konferencen afholdes på dansk.

Program

  • Velkomst og præsentation v/ Michael E. Caspersen, direktør for It-vest - samarbejdende universiteter

Erhvervslivets behov

Der vil efter de tre oplæg være mulighed for at stille spørgsmål og diskutere erhvervslivets behov.

Erfaringer fra samfundsvidenskabelige institutter

Der vil efter de tre oplæg være mulighed for at stille spørgsmål og diskutere erfaringerne med og muligheder for at inkludere digitale kompetencer i undervisningen.

  • Afslutning v/ Michael E. Caspersen.

 

Målgruppe

Konferencen henvender sig til ansatte på de samfundsvidenskabelige institutter ved universiteterne i Danmark, herunder institutledere, prodekaner, studieledere og undervisere.

Samt til deltagere fra projektet The Digital Curriculum | 2020-2021.

Tilmelding

Tilmelding til konferencen

Senest søndag 7. marts 2021.

Konferencen gennemføres online via Zoom. Tilmeldte får tilsendt link dagen før konferencen.

Det er gratis at deltage.

Konferencen afholdes på dansk.

Oplæg og oplægsholdere

Erhvervslivets behov for digitale kompetencer

v/ direktør for den offentlige sektor Maria Damborg Hald, Microsoft

Maria Damborg Hald er direktør for Public Sector hos Microsoft Danmark, hvor hun leder arbejdet med den fortsatte udvikling og digitalisering af den offentlige sektor i Danmark.

Hun startede i Microsoft Danmark den 1. maj 2020 og kom fra en rolle som vicedirektør i Økonomistyrelsen med ansvar for systemer. Hun har tidligere bestredet en lang række ledelsesstillinger inden for den offentlige sektor. Hun har en dyb erfaring med og viden om digitalisering af det offentlige og har i sine tidligere roller bl.a. stået i spidsen for en række store it-implementeringsprojekter på tværs af de statslige institutioner.

Kompetencer til et digitalt arbejdsliv

v/ chefkonsulent Bo Wiberg, Dansk Industri

Ny DI-analyse, Kompetencer til et digitalt arbejdsliv, viser, at den digitale omstilling i virksomheder ikke kan drives af it-specialisterne alene. Der er i stærkt stigende omfang behov for, at samfundsvidenskabelige profiler også har gode digitale kompetencer. Bo Wiberg giver et indblik i analysens resultater.

Erhvervslivets behov for digitale ledelseskompetencer

v/ professor Andrea Carugati, Aarhus BSS

Andrea Carugati og Camilla Kølsen fra Aarhus BSS - School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet - har i 2020 gennemført en undersøgelse af behovet for digitale kompetencer inden for ledelse, herunder afdækket fire digitale ledelsespersonaer. I oplægget vil Andrea præsentere deres resultater.

Kunstig intelligens til prediktiv modellering inden for erhvervsøkonomi

v/ lektor Roman Jurowetzki, Aalborg University Business School

Roman Jurowetzki har, sammen med lektor Daniel Hain fra Aalborg University Business School, udviklet et semester under cand.oecon.- og cand.merc.-uddannelserne, der blandt andet omfatter data science, maskinlæring og kunstig intelligens: Social Data Science Semester (SDS). Semestret tilbydes alle studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet, og fra 2020 tilbydes formatet også som valgfag på CBS og Universitet Strasbourg (Frankrig). Roman Jurowetzki fortæller kort om valgfagets indhold og de erfaringer, der er gjort ved etableringen af faget.

Social datavidenskab

v/ professor og direktør ved SODAS Morten Axel Pedersen, Københavns Universitet og v/ studieleder Andreas Bjerre-Nielsen, Økonomisk Institut, København Universitet

Morten Axel Pedersen er professor ved Institut for Antropologi på Københavns Universitet, han er direktør i SODAS, Copenhagen Center for Social Data Science, og han er akademisk leder af KU's nyoprettede kandidatuddannelse i Social Data Science. Han fortæller sammen med Andreas Bjerre-Nielsen om uddannelsens indhold samt de erfaringer, man har gjort ved etablering af uddannelsen.

Forudsigelsesmodeller til det amerikanske præsidentvalg i 2020

v/ professor Derek Beach, Aarhus BSS, Institut for Statskundskab

Derek Beach fortæller om et fag, han har udviklet i samarbejde med sin kollega Matt W. Loftis, hvor de lærte de studerende på statskundskab at udvikle forudsigelsesmodeller i forbindelse med præsidentvalget i USA i 2020.

Digitale kompetencer og computational thinking

It-vest - samarbejdende universiteter arbejder med udvikling af undervisningstilbud inden for informatik og computational thinking på alle uddannelsesniveauer. I en digitaliseret verden er der behov for, at alle professioner og alle borgere får kompetencer til at være skabende og kreative med it og til at forstå digitaliseringens betydning for den enkelte og for samfundet.

It-vests tilgang er en to-strenget strategi, der skal fremme informatik, teknologiforståelse, computational thinking - kært barn har mange navne - både som fag og i fag:

  • Specialisering – hvor informatik tilbydes som et selvstændigt alment fag (og kan føre til en it-profession).
  • Integrering – hvor informatik integreres som en grundlæggende kompetence inden for andre fagligheder.

I rapporten Computational Thinking – hvorfor, hvad og hvordan? kan du læse om baggrunden for og potentialet i computational thinking. Rapporten er skrevet af It-vests direktør Michael E. Caspersen i samarbejde med Ole Sejer Iversen, Mogens Nielsen, Arthur Hjorth og Line Have Musaeus på opfordring af og med støtte fra Villum Fonden.

Computational thinking - at tænke med maskiner

Du kan også lytte til vores podcastserie Computational thinking - at tænke med maskiner om brug af computationelle metoder i forskning og uddannelse.

Sæson 1 har fokus på forskning, og du kan møde en række forskere - blandt andet fra samfundsvidenskab - der fortæller om, hvordan de med computernes regnekraft og dataopsamling kan skabe helt nye resultater, som ikke var mulige for mennesket alene. 

F.eks. kan du i episode 2 Social data science og maskin-antropologi høre Morten Axel Pedersen, der sammen med professor David Dreyer Lassen giver eksempler på deres arbejde med computationelle metoder på Center for Social Data Science.


Denne side er senest redigeret 30. november 2020