It i gymnasiet

It-vest gennemførte i årene 2011-13 projektet It i gymnasiet for at støtte de gymnasier, der dengang valgte at udbyde det nye forsøgsfag informationsteknologi.

Initiativet resulterede bl.a. i

 • udvikling af undervisningsmaterialer, der blev stillet frit til rådighed på hjemmesiden iftek.dk,
 • udvikling og gennemførelse af to kursusforløb, hvor 96 undervisere på det nye fag gennemførte i alt 239 kursusdage i 2011-12,
 • gennemførelse af konferencen Danske unge på vej mod digital dannelse, der havde ca. 200 deltagere 13. maj 2013.

Efter forsøgsperioden blev faget permanentgjort under navnet informatik.

Herefter har It-vest fortsat haft fokus på at yde starthjælp til den nye faglighed gennem tilbud om efteruddannelse til gymnasielærere, der skal opfylde de faglige mindstekrav for at undervise i Informatik.

 • Gymnasielærere har taget fagpakker på masteruddannelsen i it, og i årene 2017-19 blev der udviklet og udbudt fagpakker specifikt målrettet undervisere i informatik. Disse fagpakker tiltrak mere end 150 studerende, hvoraf nogle gennemførte flere fagpakker.
 • Sideløbende hermed udvikledes masteruddannelsen i informatikundervisning i et samarbejde mellem seks danske universiteter. Uddannelsen havde sit første optag i efteråret 2020.

Danske unge på vej mod digital dannelse

"Danske unge på vej mod digital dannelse" var en konference om faget informationsteknologi i gymnasiet - afholdt af It-vest og Center for Scienceuddannelse 13. maj 2013. Konferencen havde ca. 200 deltagere.

Program:

 • Digital dannelse: Kreativ og kritisk innovation
  • Indsigt og udsyn med Informationsteknologi, v/ Michael E. Caspersen, leder af Center for Scienceuddannelse, Aarhus Universitet - se slides
  • Informationsteknologi - et kreativt, kritisk og konstruerende fag v/ Jacob Stenløkke Bendtsen, lektor ved Hvidovre Gymnasium og HF, formand for It-lærerforeningen - se slides
  • Hvorfor har samfundet brug for digital dannelse, v/ Susanne Bødker, professor, medstifter af Participatory Information Technology Centre, Aarhus Universitet - se slides
    
 • Digital dannelse i internationalt perspektiv
  • Why everyone will need digital literacy in their life, v/ Mark Guzdial, professor ved Georgia Institute of Technology - se slides
  • Digital literacy: Why every child should learn computing from primary school onwards, v/ Simon Peyton Jones, professor, forskningsleder ved Microsoft Research Cambridge - se slides
    
 • Paneldebat om betydningen af, at gymnasieelever får digital dannelse
  • Indledning ved Morten Østergaard (RV), minister for forskning, innovation og videregående uddannelser
  • Paneldeltagere:
   • Anne Frausing, Gymnasieskolernes Rektorforening, rektor for HF-Centret Efterslægten
   • Annegrethe Larsen, kontorchef for de gymnasiale uddannelser, Børne- og undervisningsministeriet
   • Morten Bangsgaard, adm. direktør i IT-Branchen
   • Michael E. Caspersen, leder af Center for Scienceuddannelse ved Aarhus Universitet
   • Gitte Møldrup, direktør for It-vest - samarbejdende universiteter
     
 • Simon Peyton Jones: Computing at School: How the UK is radically reshaping its curriculum for the 21st century - se slides
   
 • Mark Guzdial: CS10K: Providing access to computing education across the US - se slides

 

Læs mere om It-vests arbejde med Informatik og computational thinking.

Gå til Tidligere aktiviteter.

Deltagere i projektet

Bag projektet It i gymnasiet stod It-vest i samarbejde med Center for Scienceuddannelse ved Aarhus Universitet, It-lærerforeningen og Egaa Gymnasium.

Gymnasierektorernes foreninger, it-erhvervet og universiteterne bakkede op om initiativet.

Region Midtjylland gav støtte til et udviklingsprojekt under initiativet.

Masteruddannelsen i informatikundervisning

Masteruddannelsen i informatikundervisning udbydes siden efteråret 2020 af Aarhus Universitet i et samarbejde med fem øvrige danske universiteter: IT-Universitetet i København, Københavns Universitet, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet.


Denne side er senest redigeret 19. april 2022.