Mr. Informatik fylder 60

Pressemeddelelse fra It-vest, 16. november 2020

Michael E. Caspersen, direktør for It-vest, er en internationalt anerkendt forsker, der har sat sit aftryk på danskernes muligheder for at begå sig i den digitale virkelighed – lige fra grundskole til universitet, fra uddannelse til erhvervsliv.

Michael E. Caspersen, direktør for universitetssamarbejdet It-vest og adjungeret professor ved Institut for Datalogi på Aarhus Universitet, fylder 60 år søndag 22. november 2020.

Uden at være kendt i den brede offentlighed har Michael E. Caspersen sat sit tydelige aftryk på danskernes muligheder for at opnå kompetencer til at mestre den digitale virkelighed, idet han har medvirket til udviklingen af it-uddannelser på alle niveauer i Danmark: grundskole, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og efteruddannelse.

Fra teknologiforståelse til universitetsuddannelse

På folkeskoleniveau var Michael E. Caspersen – sammen med professor Ole Sejer Iversen, Aarhus Universitet – formand for den ekspertskrivegruppe, der i 2018 udviklede forsøgsfaget teknologiforståelse og skrev fagets læseplan og mål. Han er fortsat medlem af Børne- og Undervisningsministeriets ekspertfølgegruppe for forsøgsfaget.

På gymnasieniveau var Michael E. Caspersen forfatter til faglige mål og indhold i faget informatik, der blev gjort permanent i 2017 efter en 6-årig forsøgsperiode. Han var sideløbende initiativtager til at udvikle efteruddannelsestilbud, der skal sikre gymnasielærerne de nødvendige kompetencer til at undervise i det nye fag. Efter nogle år med ad hoc tilbud er det i 2020 resulteret i masteruddannelsen i informatikundervisning, der udbydes i et samarbejde mellem seks af landets universiteter.

På efteruddannelsesområdet er Michael E. Caspersen også arkitekten bag masteruddannelsen i it, der netop i oktober 2020 har modtaget den europæiske pris Best Practices in Education Award. Siden 2006 har mere end 1800 it-professionelle fra både private og offentlige arbejdspladser taget imod dette tilbud om efteruddannelse, der dermed er en af landets største masteruddannelser. Den udbydes efter en nytænkende, fleksibel og dynamisk model, hvor deltagerne kan sammensætte fag, der udbydes af både Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet gennem It-vest-samarbejdet. For øjeblikket arbejder It-vest på at udvide kredsen omkring masteruddannelsen i it til et nationalt samarbejde – i første omgang med IT-Universitetet i København.

Integrationen af digitale kompetencer i fag er også i gang på universitetsniveau, hvor Michael E. Caspersen grundlagde Center for Computational Thinking på Aarhus Universitet, nu Center for Computational Thinking and Design. Centret modtager – ligesom to centre på Syddansk Universitet og Aalborg Universitet – støtte fra It-vest til arbejdet med at etablere et forskningsmæssigt fundament for at udvikle og indarbejde digitale kompetencer i undervisningen på universiteterne og i efteruddannelsestilbud til lærere i gymnasier og grundskole. 

Informatik er som sprog og matematik

Michael E. Caspersen er uddannet datalog og har, siden han som nyuddannet i 1986 blev ansat som underviser på datamatikeruddannelsen på Aarhus Købmandsskole, arbejdet for at udbrede datalogiske og computationelle kompetencer til flest muligt. Han var allerede i slutningen af 1980erne involveret i udvikling af datanomuddannelsen – datidens efter- og videreuddannelse til it-professionelle, ligesom han to gange i 1990erne havde en central rolle i revision af datamatikeruddannelsen. Her var han endvidere initiativtager til og første formand for Datamatikerlærerforeningen, som byggede bro mellem landets forskellige uddannelsesmiljøer og arrangerede et omfattende efteruddannelsesprogram for lærerne.

Sideløbende med sine jobs har han taget en ph.d. i datalogi med fokus på programmeringsundervisning for begyndere, og han er Danmarks førende og en internationalt anerkendt forsker i informatikundervisning med mere end 60 videnskabelige artikler inden for ’computing education’ på publiceringslisten. Aktiviteterne har affødt en række poster og opgaver i internationalt, videnskabeligt samarbejde. P.t. er Michael E. Caspersen f.eks. via den europæiske koalition Informatics for All involveret i et samarbejde med EU-kommissionen om Digital Education Action Plan 2021-2027.

Michael E. Caspersens tilgang til informatik er, at det i en digitaliseret verden er en fundamental kompetence på linje med sprog og matematik. Lige som sprog og matematik er informatik ikke udelukkende et fag i sig selv, men også en kompetence, du skal have for at kunne mestre de fleste andre fag, fordi digitaliseringen både påvirker og giver fundamentalt nye muligheder på stort set alle områder af samfundet.

Professionelt og menneskeligt er han en brobygger, der altid søger at finde en fælles vej mod målet. Gennem sit virke er han med til at bygge bro mellem datalogi og andre fagligheder, mellem uddannelsesniveauer, mellem universiteter nationalt og internationalt, mellem fagfolk og politikere.

Michael E. Caspersen er født og opvokset i Svendborg, men rejste som 19-årig sammen med sin Susanne til Aarhus for at studere og er siden blevet boende i det østjyske, mens familien er vokset med to børn, to svigerbørn og 4 børnebørn.

CV

Michael E. Caspersen

 


Denne side er senest redigeret 19. november 2020