2024

Kunstig intelligens og ChatGPT: Hvordan virker det, og skal vi bare opgive undervisning og eksamen?

Torsdag 14. marts blev følgende SIG-webinar afholdt: Kunstig Intelligens og ChatGPT: Hvordan virker det, og skal vi bare opgive undervisning og eksamen? Oplægsholder var Andreas Møgelmose, lektor i kunstig intelligens på Aalborg Universitet. Du finder slides fra mødet på siden for webinaret.

Implementering af generativ kunstig intelligens på gymnasierne

5. februar løb webinaret Implementering af generativ kunstig intelligens på gymnasierne - digital studieretning på Rosborg Gymnasium & HF af stablen. På Rosborg Gymnasium & HF arbejdes der målrettet med at implementere digitale strategier, hvor eleverne arbejder proaktivt med teknologiske værktøjer i undervisningen. Dette kommer særligt til udtryk i gymnasiets nye digitale studieretning, hvor alle involverede fag er forpligtet til at anvende teknologi og digitale værktøjer med særligt fokus på generativ kunstig intelligens. Oplægsholderne var underviser Simon M. Christiansen og rektor Hanne Hautop – begge fra Rosborg Gymnasium & HF. Slides fra webinaret kommer snart online. 

 

Undervisning med ABM og elevers læring

På dette webinar torsdag 1. februar præsenterede Line Have Musaeus fra Aarhus Universitet forskningsresultater fra undersøgelser af, hvad gymnasieelever får ud af at arbejde med agentbaserede modeller i biologiundervisningen. Resultaterne viste, at der er effekter hos eleverne både i forhold til læring af faget biologi og til at lære computationel tænkning (CT). Du finder slides fra mødet på siden for webinaret. 

Ekspertgruppen om ChatGPT og prøver: Foreløbige anbefalinger og det videre arbejde

Tirsdag 9. januar 2024 blev et SIG-webinar om ChatGPT og prøver: Foreløbige anbefalinger og det videre arbejde afholdt. På mødet præsenterede formand for Ekspertgruppen Birgitte Vedersø gruppens nyligt udkomne anbefalinger og baggrunden herfor. Du finder slides fra mødet på siden for webinaret.

2023

Agentbaserede modeller til matematik-, fysik- og kemiundervisningen – eksempler fra et udviklingsprojekt

Torsdag 7. december 2023 blev et SIG-webinar om agentbaserede modeller afholdt. På mødet præsenterede gymnasielærer Jonas Ørbæk Hansen bl.a. konkrete eksempler på, hvordan agentbaserede modeller kan inddrages i matematik-, fysik- og kemiundervisningen. Du finder slides fra mødet på siden for webinaret.

Pædagogiske erfaringer med generativ AI

Torsdag 30. november 2023 blev SIG-webinaret "Pædagogiske erfaringer med generativ AI" afholdt. På mødet præsenterede tre forskere fra Aarhus Universitet deres erfaringer med brug af generativ AI med eksempler på læringsaktiviteter med hurtigt ingeniørarbejde til at understøtte læringsresultater og "best practices" for undervisere. Du finder slides fra mødet på siden for webinaret.

SMK Connect – når digitale ressourcer og dialogisk undervisningspraksis mødes

Tirsdag 31. oktober 2023 blev SIG-webinaret "SMK Connect – når digitale ressourcer og dialogisk undervisningspraksis" afholdt. På mødet præsenterede inspektør og seniorrådgiver Merete Sanderhoff undervisningsplatformen SMK Connect, som tager afsæt i den tilgængelige og digitaliserede kulturarv på Statens Museum for Kunst. Du finder slides fra mødet på siden for webinaret.

AI-forordningen: Indhold, krav og konsekvenser for uddannelsessystemet

Torsdag 26. oktober 2023 blev et SIG-webinar afholdt, hvor Per Størup Lauridsen og Claus Scheuer-Larsen (fra viden.ai) gav et indblik i AI-forordningen og dens indhold, krav og konsekvenser for uddannelsessystemet. Du finder slides fra mødet på siden for webinaret.

Konference om datastøttet ledelse

Data er overalt og er tilgængelige i rigelige mængder. Men det er vigtigt at gøre sig klart, hvad det er for en viden, man gerne vil skabe med data, og hvordan man kan omsætte data til fortællinger, der giver indsigt og forståelse. Konferencen blev afholdt d. 11. oktober 2023 i Aarhus.

SIG webinar: Generative Artificial Intelligence: Challenges and Opportunities for Education

SIG-netværket inviterer til webinar 4. oktober, hvor Morten H. Christiansen vil give en præsentation af ”Generative Artificial Intelligence: Challenges and Opportunities for Education”. Her vil diskussionen centrere omkring indflydelsen af Generative Artificial Intelligence på uddannelsessystemet. Webinaret blev afholdt 4. oktober 2023.

Møde om agentbaseret modellering i SIG-ABM gruppen

Tirsdag 5. september 2023 blev et fyraftensmøde om agentbaseret modellering i SIG-ABM gruppen afviklet. På mødet holdt bl.a. adjunkt Arthur Hjort fra Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus Universitet et oplæg med titlen: Introduktion til didaktik og agentbaserede modeller i undervisningen. Se optagelse af mødet

2022

Konference om datadrevet ledelse

Hvordan sikrer ledere, at den rette mængde data bliver indsamlet og brugt til at skabe vækst? På denne konference delte forskere og ledere deres perspektiv på, hvordan man med fordel kan arbejde videre med datadrevet ledelse ud fra et strategisk perspektiv. Konferencen blev afholdt d. 12. oktober 2022 i Aarhus.

Conference about digital models in humanities research

It-vest and DIGHUMLAB invited to this conference, where leading researchers gave examples of and discussed the role of digital models in the humanities and its consequences for applications of computational techniques in humanities research. Was held on October 3rd 2022 in Odense.

Konference om computationelle kompetencer i uddannelse

Konferencen satte fokus på den transformation, der er på vej i hele uddannelsessystemet, hvor informatikken vil bidrage til at skabe ny erkendelse og nye måder at arbejde og udtrykke sig på i alle fag fra folkeskole til videregående uddannelser. Konferencen blev afholdt 19. maj 2022 i Aarhus. 

Cand.it. Case Competition 2022

Cand.it.-studerende fra Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet var 25.-26. marts 2022 samlet til to dages intensiv case competition under temaet Informationssikkerhed. De satte dommerne på en svær opgave, da de skulle udvælge de bedste projektforslag inden for kategorierne Cyber Awareness og Security by Design.

2021

Konference om digitale modeller i samfundsvidenskabelig forskning

Med computernes regnekraft og dataopsamling kan forskningen skabe helt nye resultater, som det ikke er muligt at skabe for mennesket alene. 26. august 2021 afholdte It-vest en konference om brug af digitale modeller i samfundsvidenskabelig forskning. Konferencen gav, med udgangspunkt i konkrete cases, inspiration inden for kunstig intelligens (AI), geografiske informationssystemer (GIS), maskinlæring, datascience og agentbaseret modellering samt til, hvordan man opbygger et interdisciplinært forskningsfællesskab.

Konference om digitalisering og digitale kompetencer

Mange undervisere bruger it til at understøtte deres undervisning. Derimod mangler de digitale kompetencer og kendskab til digitale metoder, der kan understøtte deres fagområde. 10. marts 2021 afholdte It-vest en online konference om digitalisering og digitale kompetencer i samfundsvidenskabelige universitetsuddannelser. Gennem konkrete cases gav konferencen inspiration til, hvordan fag og studieordninger kan inkludere digitale kompetencer, herunder digital ledelse, datavidenskab, anvendelse af algoritmer, kunstig intelligens til predictive modelling m.v.

Konference om øget diversitet

It-vest og syv institutter på Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet arbejder sammen om at tiltrække og fastholde en bredere målgruppe af studerende  til de teknisk-naturvidenskabelige it-uddannelser. 24. februar 2021 afholdtes en online konference, der videregav viden og erfaringer fra projektet.

2019

Intern It-vest-konference i august 2019

I anledning af 20-års jubilæet for It-vest-samarbejdet afholdte It-vest en intern konference for de mange medarbejdere på de tre vestdanske universiteter, som ledelses-, forsknings-, udviklings- og undervisningsmæssigt eller administrativt er involveret i It-vest-aktiviteter. Konferencen havde tre temaer: Cand.it.ers værdiskabelse på arbejdsmarkedet, Computationelle metoder i forskning og uddannelse samt Diversitet og kønsbalance på de tekniske it-uddannelser. 


Denne side er senest redigeret 15. marts 2024.