Konference om digitale modeller i samfundsvidenskabelig forskning

Torsdag 26. august 2021 kl. 13.00-15.30. Online via Zoom.

Konferencesproget er dansk. Et enkelt oplæg holdes på engelsk.

Med computernes regnekraft og dataopsamling kan vi i forskningen skabe helt nye resultater, som det ikke er muligt at skabe for mennesket alene.

De digitale modeller, der ligger til grund for dette, gør eksempelvis forskere i stand til mere præcist at forudsige valgresultater og viras udvikling i samfundet, undersøge algoritmisk handel og dens konsekvenser for de finansielle markeder og analysere litterære tekster på nye måder.

Nogle forskere er allerede godt i gang med at anvende digitale modeller i deres forskning; en anvendelse, der gør dem i stand til at skabe resultater, de ikke kunne opnå med traditionelle metoder, og at søge svar på spørgsmål, de ikke tidligere har kunnet stille.

Konferencen giver, med udgangspunkt i konkrete cases, inspiration inden for kunstig intelligens (AI), geografiske informationssystemer (GIS), maskinlæring, datascience og agentbaseret modellering samt til, hvordan man opbygger et interdisciplinært forskningsfællesskab.

Som en forsmag på konferencen kan du lytte til sæson 1 af podcast-serien Computational thinking - at tænke med maskiner om brugen af computationelle metoder i forskning og uddannelse. Podcast-serien er udgivet af It-vest i samarbejde med en lang række forskere fra de danske universiteter.

Program

Kl. 13.00: Velkomst og præsentation

Kl. 13.10: 1. session - 3 inspirerende oplæg og efterfølgende paneldebat

  • Anders Kristian Munk, lektor, TANTlab, Aalborg Universitet
  • Christian Borch, professor, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School
  • Oana Vuculescu, adjunkt, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet (dette indlæg holdes på engelsk)

Kl. 14.15: Pause

Kl. 14.20: 2. session - tre inspirerende oplæg og efterfølgende paneldebat

Kl. 15.25: Afrunding og afslutning af konferencen

Målgruppe

Konferencen henvender sig til ansatte på de samfundsvidenskabelige institutter ved universiteterne i Danmark og øvrige interesserede.

Formål med konferencen

Formålet med denne konference er at give indsigt i, hvordan forskere på samfundsvidenskabelige institutter udvikler deres forskning med brug af digitale modeller, samt at give mulighed for at udveksle erfaringer inden for feltet.

Tilmelding

Tilmelding til konferencen

Senest søndag 22. august.

Tilmeldte modtager mail med link til Zoom kort inden konferencen.

Mød oplægsholderne

Anders Kristian Munk, lektor, TANTlab, Aalborg Universitet

Anders Kristian Munk er cand.mag. i europæisk etnologi fra Københavns Universitet og ph.d. i geografi fra University of Oxford. Han forsker og underviser i brugen af maskinlæring og store mængder ustruktureret data til kulturvidenskabelige undersøgelser. Han er desuden medforfatter til en dansksproget bog om Digitale metoder.

Christian Borch, professor, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School

Christian Borchs forskning fokuserer på økonomisk sociologi og samfundsteori, særligt konsekvenserne af brugen af algoritmer inden for de finansielle markeder. Denne forskning gennemføres aktuelt under det ERC-finansierede forskningsprojekt Algorithmic Finance, som bl.a. studerer brugen af AI og maskinlæring.

Oana Vuculescu, adjunkt, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet

Oana Vuculescu har bl.a. arbejdet med agentbaseret modellering og bidraget til artiklen Searching far away from the lamp-post: An agent-based model. Artiklen præsenterer indsigt fra et laboratorieeksperiment om menneskelig problemløsning i en kombinatorisk opgave, herunder hvordan menneskelige problemløsere er i stand til at opdage og udnytte mønstre i deres søgen efter en optimal løsning. Oana har også arbejdet med Remote optimization of an ultracold atoms experiment by experts and citizen scientists (RedCRAB, Gamified interface).

Matt W. Loftis, lektor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Matt W. Loftis har bl.a. bidraget til artiklen Collaborating with the Machines: A hybrid method for classifying policy documents. Udgangspunktet for artiklen har været, at stramninger af forskningsbudgetter og den store mængde af tilgængelige informationer kræver, at forskere skal gøre mere for mindre. Fokus har været på automatisering af datakodning ved computerklassificering for store datasæt, og der er samlet viden om understøttende værktøjer, der kan anvendes hertil.

Rolf Lyneborg Lund, adjunkt, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet

Rolf Lyneborg Lund er i sit arbejde optaget af, hvordan sociologien kan møde computervidenskaben for at øge vores forståelse af sociale systemer og sociale sammenhænge og for at automatisere dataindsamling og analyser. Rolf arbejder bl.a. med at kombinere sociale data med AI og GIS til at forstå problemstillinger om blandt andet ulighed og social segregering. Se et af hans projekter, Neighborhood AI, som blandt andet involverer studerende aktivt i forskningen, samt hans ph.d.-afhandling Dissecting the local.

Morten Axel Pedersen, professor og direktør, og Helene Willadsen, postdoc, SODAS, Københavns Universitet

Morten Axel Pedersen og Helene Willadsen vil give inspiration til, hvordan samfundsforskere og antropologer bruger digitale metoder i deres arbejde med eksempler inden for politik, afgangsprøver m.fl.  De arbejder med, hvordan man får datarevolutionen i spil i domænevidenskaberne, og stiller spørgsmålet om samfundsvidenskab overhovedet har brug for ingeniører og dataloger? Med udgangspunkt i forskningsprojektet Social Fabric, som blev til i samarbejde mellem DTU og SODAS, kan de fortælle om erfaringer og faldgruber i store samarbejder mellem teknisk-naturvidenskabelig forskning og samfundsforskning og om opbygningen af et egentligt interdisciplinært forsknings- og uddannelsescenter: Copenhagen Center for Social Data Science (SODAS).

Digitalisering og digitale kompetencer i samfundsvidenskabelige universitetsuddannelser

Digitale kompetencer vinder frem i samfundsvidenskabelige uddannelser på universiteterne.

It-vest holdt i marts 2021 en konference, hvor undervisere fra danske universiteter gav eksempler på, hvordan de inkluderer digitale kompetencer i både moduler, fag og hele uddannelser inden for samfundsvidenskab. Desuden fortalte repræsentanter fra erhvervslivet om behovet for kompetencer til et digitalt arbejdsliv.


Computational thinking - at tænke med maskiner

Lyt til vores podcastserie Computational thinking - at tænke med maskiner om brug af computationelle metoder i forskning og uddannelse.

Sæson 1 har fokus på forskning, og du kan møde en række forskere - blandt andet fra samfundsvidenskab - der fortæller om, hvordan de med computernes regnekraft og dataopsamling kan skabe helt nye resultater, som ikke var mulige for mennesket alene. 

F.eks. kan du i episode 2 Social data science og maskin-antropologi høre Morten Axel Pedersen, der sammen med professor David Dreyer Lassen giver eksempler på deres arbejde med computationelle metoder på Center for Social Data Science (SODAS), og i episode 7 Folkekultur på Facebook komme med på besøg hos Anders Kristian Munk i Techno-Antropologisk laboratorium (TANTlab) på Aalborg Universitet.


Digitale kompetencer og computational thinking

It-vest - samarbejdende universiteter arbejder med udvikling af undervisningstilbud inden for informatik og computational thinking på alle uddannelsesniveauer. I en digitaliseret verden er der behov for, at alle professioner og alle borgere får kompetencer til at være skabende og kreative med it og til at forstå digitaliseringens betydning for den enkelte og for samfundet.

It-vests tilgang er en to-strenget strategi, der skal fremme informatik, teknologiforståelse, computational thinking - kært barn har mange navne - både som fag og i fag:

  • Specialisering – hvor informatik tilbydes som et selvstændigt alment fag (og kan føre til en it-profession).
  • Integrering – hvor informatik integreres som en grundlæggende kompetence inden for andre fagligheder.

I rapporten Computational Thinking – hvorfor, hvad og hvordan? kan du læse om baggrunden for og potentialet i computational thinking. Rapporten er skrevet af It-vests direktør Michael E. Caspersen i samarbejde med Ole Sejer Iversen, Mogens Nielsen, Arthur Hjorth og Line Have Musaeus på opfordring af og med støtte fra Villum Fonden.


Denne side er senest redigeret 21. maj 2021.