Rekruttering

Herunder deler vi viden og erfaringer inden for området rekruttering, som vi har gjort os gennem projektet "Forandring mod øget diversitet på de teknisk-naturvidenskabelige it-uddannelser" – fra 2021 ”Diversitet gennem en inkluderende kultur”.

I projektet har It-vest og de tre vestdanske universiteter arbejdet på at sikre en bred repræsentation af studerende på de teknisk-naturvidenskabelige it-uddannelser.

I vores arbejde med rekruttering har vi især ladet os inspirere af erfaringer fra IT-Universitetet i København (ITU). Deres strategi bygger på internationale erfaringer, men er tilpasset en dansk kontekst og suppleret med analyse af forholdene på et dansk universitet – ITU. Deres erfaringer er beskrevet i den første artikel i listen herunder.

Væsentlige inspirationskilder har været:

Vigtige pointer fra litteraturen, som vi har benyttet til at se på vores rekruttering, er:

 • Der er flere ligheder blandt mandlige og kvindelige it-studerende, end der er forskelle.
 • Kvindelige it-studerende vil bare gerne være it-studerende.
 • Når der lægges vægt på faglige og tekniske detaljer i tekster og videoer, appellerer uddannelserne ikke til de mere end halvdelen af de studerende, der begrunder studievalg med ønsket om at gøre en forskel for andre (it er et redskab dertil).
 • Forældre – især mødre – er gymnasieelevers primære studievalgsvejleder.
 • Tekniske og naturvidenskabelige fag har ”ry” for at være særligt svære, hvilket afskrækker nogle studerende fra at søge.
 • De fleste studerende har en tæt relation til en person, der allerede arbejder i branchen.
 • Mange tror fejlagtigt, at de skal kunne programmere, før de starter (selvom ca. 40 % starter uden forudgående programmeringserfaring).

Indsatser

Udvalgte indsatser, der arbejdes med på institutterne i projektet, vedrørende rekruttering:

 • Justering af fortællinger om uddannelserne, så de også viser, hvor man gør en samfundsmæssig og menneskelig forskel med uddannelserne – som for eksempel, at it-uddannelser kan bidrage til at løse udfordringer omkring klima, fattigdom, sygdomsdiagnosticering og bæredygtighed.
 • Ændring af beskrivelserne om uddannelserne, så der benyttes færre faglige og tekniske termer, som de studerende først skal præsenteres for på uddannelsen.
 • Fornyelse af foto- og videomateriale, der viser diversiteten på uddannelserne og i jobperspektiver.
 • Video og tekst, der giver et blik ind i det sociale liv på uddannelserne som supplement til det faglige.
 • Divers sammensætning af “rollemodeller” for uddannelserne i rekrutteringsmateriale og -aktiviteter.
 • It-camps, hvor kommende studerende kan få et tættere indblik i og afprøve lidt af indholdet på uddannelserne, herunder programmering (på Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet).
 • Samtalesalon for kommende studerende og forældre.
 • Programmeringskursus, hvor potentielle studerende kan prøve at programmere.

Anbefalinger

Gennem projektets analyser og revidering af beskrivelser af it-uddannelserne mener vi at kunne uddrage nogle generelle anbefalinger til andre, der ønsker at arbejde med øget diversitet på videregående uddannelser.

Kend din målgruppe og kend dig selv

Vi er som mennesker biased – det hjælper os til at kunne navigere i verden. Det betyder, at vi har forudindtagede forventninger til andre baseret på egne tidligere erfaringer eller på andres beretninger.

At gøre sig bevidst om egne og andres bias er derfor en vigtig og løbende proces.

Målgruppen for optag på videregående uddannelser er ikke den samme fra år til år, så det er vigtigt at forstå de nye generationers bias, alt efter om det er generation z, y, alpha el. ?, der er målgruppen.

De væsentligste elementer, som vi i projektet har arbejdet med for at sikre en inkluderende kommunikation om uddannelserne, er:

 • At blive bevidste om vores egne bias; hvilke elementer af uddannelsen fremhæver vi, hvilke nedtones eller udelades?
 • At udfordre kommende studerendes bias; modsige de stereotype fortællinger, der begrænser og fraholder nogle fra at søge af bekymring for, om de passer ind.
 • At sikre, at video, foto og tekst repræsenterer den mangfoldighed, der er blandt studerende og ansatte.
 • At sikre, at beskrivelser af uddannelserne kan læses og forstås af studerende, FØR de er begyndt på uddannelsen.
 • At give et indblik i det sociale liv for at aflive eventuelle urigtige og negative forestillinger.

Konkret kan man:

 • Teste materialer på målgruppen (hos os er det gymnasieelever/sabbatister) frem for førsteårs studerende. Studerende ændrer mindset og sprog fra første dag på uddannelsen.
 • Sørge for at vise uddannelsens mangfoldighed (løbende opdatere, når den bliver bredere) gennem rollemodeller bredt eks. unge, ældre, sorte, hvide, mænd, kvinder, høje, lave, vilde, stille, forskningsfokuserede, karrieremindede, forvirrede, særligt udfordrede etc. Man kan bruge både studerende og ansatte.  
 • Ved brug af eksterne kommunikationsbureauer sørge for at indgå i samarbejde med dem om at ændre de stereotype fortællinger. Giv dem til opgave at fortælle en anden historie end den stereotype og følg op på, om de løser opgaven (brug eksempelvis den tatoverede, muskuløse, mandlige frisør, der samler på frimærker, i stedet for hende med de flotte lange, blanke negle, der altid har villet være frisør).
 • Afholde brobygningsaktiviteter, hvor en bred vifte af rollemodeller repræsenterer uddannelsen. Potentielle studerende skal kunne spejle sig i og møde en, som de stoler på vil kunne give svar på deres bekymringer.
 • Lave brobygningsaktiviteter, hvor forældre er indtænkt, for at modvirke, at forældres bias påvirker de unges studievalg. Det er selvfølgelig en balancegang, da studerende skal være selvstændige.
 • Overveje, om der er nogle fag, som kommende studerende er særligt bekymrede for, om de kan mestre. Bekymringer, som kan mindskes med tilbud om forkurser. Eksempelvis ældre studerende, der har brug for opfriskning af viden, eller studerende med c-niveau, hvor det anbefales at have b- eller a-niveau.
 • Spørge målgruppen og sine studerende, hvad der bekymrede dem, inden de startede, og hvad de blev positivt overraskede over. Det kan give input til, hvilke dele af det sociale studieliv der med fordel kan inddrages i videoer. (Nogle er bekymrede for at blive ensomme, nogle er bekymrede for, at alt socialt omhandler alkohol, nogle er bekymrede for at blive holdt ude af det faglige fællesskab, hvis ikke de deltager i alle sociale aktiviteter etc.)  

Tema om diversitet

Sider under dette tema:

Diversitet

- Rekruttering

Onboarding

Indsatser

Linksamling

Materiale fra konference

Deltagere i diversitetsprojektet

Syddansk Universitet

 • Institut for Matematik og Datalogi
 • Mærsk McKinney Møller Instituttet

Aalborg Universitet

 • Institut for Datalogi
 • Institut for Elektroniske Systemer
 • Institut for Arkitektur og Medieteknologi

Aarhus Universitet

 • Institut for Datalogi
 • Institut for Elektro- og Computerteknologi

It-vest - samarbejdende universitet


Denne side er senest redigeret 24. juni 2022.