Nyheder

Ny repræsentant for AAU i It-vests styregruppe

Anette Therkelsen, prodekan for eksterne relationer ved Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet, er pr. 4. april 2024 indtrådt i It-vests styregruppe. Hun har tidligere været prodekan for forskning og ph.d.-skoleleder på Det Humanistiske Fakultet på Aalborg Universitet.

It-vests direktør modtager prestigefuld pris

It-vests direktør, Michael E. Caspersen, har ved årets ACM SIGCSE Technical Symposium modtaget 2024 ACM SIGCSE Award for Outstanding Contribution to Computer Science Education.

Prisen er en meget stor anerkendelse fra kolleger over hele verden af Michael E. Caspersens livslange dedikation til forskning i og udvikling af programmeringsundervisning og hans nationale og internationale indflydelse på udvikling af curriculum for informatik på alle niveauer i uddannelsessystemet.

To nye erhvervsrepræsentanter i It-vests styregruppe

Allan Mørch, CEO for den nordjyske it-virksomhed AskCody, og Poul Toft Frederiksen, programchef for forskning og læring ved Poul Due Jensens Fond, er fra april 2024 indtrådt i It-vests styregruppe. 

It-vests direktør og AU-forsker hædres for at være frontløbere på teknologiforståelse i uddannelsessystemet

It-vests direktør Michael E. Caspersen har netop, sammen med professor Ole Sejer Iversen fra Aarhus Universitet, modtaget prisen for årets digitale samfunds-impact.

Baggrunden for prisen er at hædre et initiativ, en organisation eller en virksomhed, som har gjort en særlig indsats for at give et bredt udsnit af befolkningen mulighed for at løfte sine digitale kompetencer. Bag prisen står branchefællesskaberne DI Digital og Digital Dogme, og det er første gang, at den uddeles.

Ny erhvervsrepræsentant i It-vests styregruppe

Lone Hedegaard Kristensen, Group Senior Vice President i Systematic, er fra medio september 2023 indtrådt i styregruppen for It-vest – samarbejdende universiteter som en del af det flertal i styregruppen, der repræsenterer erhvervslivet.

It-vests direktør modtager international hæderspris

Michael E. Caspersen, direktør for It-vest og adjungeret professor ved Institut for Datalogi på Aarhus Universitet, modtager årets ”ACM Karl V. Karlstrom Outstanding Educator Award” fra Association for Computing Machinery.

Prisen gives til Michael E. Caspersen bl.a. for hans bidrag til forskning i datalogiundervisning og for hans arbejde på både nationalt og internationalt niveau for at fremme undervisning i informatik for alle.

Ny repræsentant for SDU i It-vests styregruppe

Lars Grassmé Binderup, prodekan ved Det Humanistiske Fakultet på Syddansk Universitet, er ny repræsentant for SDU i It-vests styregruppe. Han afløser Simon Torp på posten.

4. sæson i podcast-serie om at tænke med maskiner

4. sæson af podcast-serien Computational thinking – at tænke med maskiner er afsluttet i efteråret 2022.

I syv afsnit tager podcasten dig med til aktuelle workshops og konferencer om brug af computationelle kompetencer i forskning og uddannelse og om datadrevet ledelse. Du møder nogle af oplægsholderne og hører refleksioner fra deltagere. Hør blandt om automated writing og brug af kunstig intelligens inden for humaniora, og lyt til episoder fra konference, der gjorde status over undervisning i informatik i hele uddannelsessystemet fra grundskole til universiteter.

Ny erhvervsrepræsentant i It-vests styregruppe

Gitte Møldrup Nielsen, CEO og partner i MH3, er fra juni 2022 indtrådt i styregruppen for It-vest – samarbejdende universiteter som en del af det flertal i styregruppen, der repræsenterer erhvervslivet.

Michael E. Caspersen udpeget som ’special adviser’ i EU

It-vests direktør Michael E. Caspersen er pr. 1. april 2022 udpeget som særlig rådgiver inden for digital uddannelse for ledende næstformand i EU-Kommissionen Margrethe Vestager.

Rollen som rådgiver gælder for en 1-årig periode og kan varetages ved siden af jobbet som direktør for It-vest

Dansk aftryk på europæisk forslag om informatik til alle

Tidligere i denne uge offentliggjorde Informatics for All-koalitionen sit Informatics Reference Framework for School for at støtte udviklingen af informatik som en fundamental disciplin for det 21. århundrede.

It-vests direktør, Michael E. Caspersen, er formand for den arbejdsgruppe, der har udviklet rammeværket, der præsenteres ved et EU-arrangement i Bruxelles den 6. april 2022.

Ny repræsentant for AAU i It-vests styregruppe

Louise Møller Haase, der er nyudnævnt prodekan for uddannelse ved Det Tekniske Fakultet for IT og Design på Aalborg Universitet (AAU), er pr. 1. januar 2022 indtrådt i It-vests styregruppe som institutionsrepræsentant for AAU. Hun afløser Falk Heinrich på posten.

Ny bog om Perspectives on Digital Humanism

I en ny bog med titlen Perspectives on Digital Humanism har It-vests direktør Michael E. Caspersen bidraget med et kapitel om den danske model for undervisning af børn og unge i informatik og teknologiforståelse.

Bogen har bidrag fra i alt 60 forfattere fra Europa, USA, Sydamerika, Afrika og Asien, der udfolder forskellige aspekter af relationen mellem mennesker og den digitale teknologi.

Bogen er tilgængelig online. Læs mere om Perspectives on Digital Humanism.

Digitale modeller i samfundsvidenskabelig forskning

Torsdag 26. august 2021 afholder It-vest en online konference om brugen af digitale modeller i samfundsvidenskabelig forskning. Her giver forskere konkrete eksempler på, hvordan de anvender for eksempel kunstig intelligens (AI), geografiske informationssystemer (GIS), maskinlæring, datascience og agentbaseret modellering til at finde svar, som det ikke tidligere har været muligt at finde.

Konferencen videregiver også erfaringer med, hvordan man opbygger et interdisciplinært forskningsfællesskab.

Master i it: Ny specialisering i informationssikkerhed

It-sikkerhed er et forretningskritisk emne for både virksomheder og organisationer, og masteruddannelsen i it sætter fra efteråret 2021 ekstra fokus på emnet gennem en ny specialisering i informationssikkerhed.

Via specialiseringens fagpakker kan deltagerne blive rustet til både at arbejde med og forstå den tekniske it-sikkerhed og at arbejde systematisk med brugernes adfærd, virksomhedens processer, awareness, etik og jura i forhold til informationssikkerhed.

Læs mere om masteruddannelsen i it's specialisering i informationssikkerhed.

Videndeling om diversitet

It-vest og syv institutter på Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet har de seneste to år arbejdet på at tiltrække og fastholde en bredere målgruppe af studerende. Nu er viden og erfaringer fra projektet samlet under temaet Diversitet her på It-vests hjemmeside.

Projektet udsprang af et ønske om at få flere kvindelige studerende på de teknisk-naturvidenskabelige it-uddannelser, men projektet har vist, at det er normer og kulturer, der skal arbejdes med, hvis man ønsker en mere divers studentergruppe.

24. februar 2021 blev afholdt en online konference, der videregav erfaringer fra projektet.

Konference om digitale kompetencer i samfundsvidenskab

Onsdag 10. marts 2021 afholder It-vest en online konference, hvor der gives eksempler på, hvordan digitale kompetencer er på vej til at blive integreret i samfundsvidenskabelige universitetsuddannelser.

På konferencen kan man høre om nyudvikling af både fag, semestre og hele uddannelser inden for samfundsvidenskab, hvor datavidenskab, kunstig intelligens og computationelle modeller inddrages for at berige de enkelte fagområder. Desuden gives indblik i erhvervslivets syn på behovet for digitale kompetencer.

Mr. Informatik fylder 60

It-vests direktør, Michael E. Caspersen, fylder 60 år søndag 22. november 2020. Michael er udover at være direktør for It-vest også adjungeret professor ved Institut for Datalogi på Aarhus Universitet og en internationalt anerkendt forsker i informatikundervisning og computational thinking.

I Danmark er Michael E. Caspersen førende på sit felt, og uden at være kendt i den brede offentlighed har han sat sit tydelige aftryk på danskernes muligheder for at opnå kompetencer til at mestre den digitale virkelighed både via folkeskole, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og efteruddannelse.

Master i it vinder europæisk pris

Masteruddannelsen i it, der udbydes i et koordineret samarbejde mellem de tre vestdanske universiteter, har årligt cirka 250 aktive studerende, og uddannelsen har dermed markeret sig som en af landets største efter-videreuddannelser på masterniveau.

Netop denne bedrift har nu ført til, at masteruddannelsen i it d. 27. oktober 2020 modtog den europæiske pris "Best Practices in Education Award 2020" – en pris, der uddeles af Informatics Europe en gang om året til et fremragende europæisk uddannelsesinitiativ, som styrker kvalitet og attraktionsværdi af it-uddannelse og -undervisning.

It-ledelse og computational thinking – nu og i fremtiden

Hvad vil computational thinking (CT) sige inden for it-ledelse, og hvilke kompetencer inden for it-området har ledere brug for i deres praksis – nu og i fremtiden?

Dette søger professor Jeppe Agger Nielsen, Institut for Politik og Samfund ved Aalborg Universitet, og lektor Sune Dueholm Müller, Institut for virksomhedsledelse ved Aarhus BSS, i samarbejde med It-vest - samarbejdende universiteter, at finde svar på i et nyt forskningsprojekt.

Ny masteruddannelse i informatikundervisning

Aarhus Universitet er nu klar med en masteruddannelse, der klæder gymnasielærere på til at opfylde de faglige mindstekrav for undervisning i faget informatik. Uddannelsen omfatter bl.a. emner som programmering, systemarkitektur, datastrukturer, Machine Learning og interaktionsdesign.

Uddannelsen, der har første ansøgningsfrist 1. juni 2020, udbydes i et nationalt samarbejde mellem seks danske universiteter: IT-Universitetet i København, Københavns Universitet, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet.

Ny podcast-serie om at tænke med maskiner

It-vest lancerer i januar 2020 podcast-serien Computational thinking – at tænke med maskiner om brugen af computationelle metoder i forskning og uddannelse.

I foreløbig 7 udsendelser tager værten, Anders Høeg Nissen, på besøg hos en lang række forskere på de danske universiteter, der anvender computere og computationelle metoder i deres forskning, og dermed får mulighed for at stille helt nye spørgsmål og finde resultater, som ikke var mulige at finde for mennesket alene.

Virksomheder byder ny type it-folk velkommen

- Det var et sats i sin tid, da vi ansatte de første. Vi vidste jo ikke, hvad de kunne, siger Hans Lynnerup, direktør for offentlige kunder hos CGI, i vores artikel i anledning af, at det er 20 år siden, cand.it.-uddannelserne blev oprettet.

Han fortsætter: - Men cand.it.erne har i den grad overrasket positivt. Den generiske måde at arbejde på kan finde direkte anvendelse hos os.

Nu kan du blive cand.it. i Herning

Aarhus Universitet udvider fra 2020 kapaciteten på den populære cand.it.-uddannelse i It, kommunikation og organisation, når uddannelsen fremover også udbydes i Herning.

Aarhus BSS står for uddannelsen, der siden 2003 har dimitteret omkring 800 kandidater i Aarhus. It, kommunikation og organisation er dermed den største af cand.it.-uddannelserne i It-vest-samarbejdet.

Eksklusiv Cand.it. Case Competition for 2. gang

For 2. gang har It-vest og de samarbejdende universiteter afholdt en eksklusiv case competition for cand.it.-studerende, der gennem arbejde med aktuelle udfordringer fra erhvervslivet får mulighed for at teste deres kompetencer af i et tværfagligt samarbejde. Arrangementet blev gennemført med stor succes 8.-9. november 2019 på Syddansk Universitet i Kolding. Stemningen kan (gen-)opleves via video og billeder.

Cand.it.ernes kompetencer og værdiskabelse

I anledning af 20-året for cand.it.-uddannelsernes etablering i 1999 har It-vest bedt Seismonaut lave en analyse af, hvordan de kombinerede kandidatuddannelser bidrager på arbejdsmarkedet. Det er der kommet rapporten "Cand.it.ernes kompetencer og værdiskabelse" ud af. Læs den på www.cand-it-vest.dk.

It-vest-konference gav inspiration til fortsat samarbejde

Cand.it.ers værdiskabelse på arbejdsmarkedet, computational thinking i forskning og uddannelse samt diversitet på de teknisk/naturvidenskabelige it-uddannelser var temaerne, da It-vest 20.-21. august samlede godt 100 ledere, forskere, undervisere og koordinatorer fra de tre vestdanske universiteter til konference. Gennem videndeling og workshops gav konferencen særdeles værdifuld inspiration til det videre samarbejde omkring de tre temaer, der er centrale i It-vests strategi.

Ny prodekan indtræder i It-vests styregruppe

Ph.d. og professor mso Falk Heinrich er 1. august 2019 indtrådt i It-vests styregruppe som institutionsrepræsentant for Aalborg Universitet (AAU). Falk Heinrich er samme dag tiltrådt som ny prodekan for uddannelse ved Det Humanistiske Fakultet på AAU. Begge poster har hidtil været varetaget af Hanne Dauer Keller.

To nye medlemmer i It-vests styregruppe

Rådgiver og dr.techn. Jørgen Staunstrup og dekan Simon Møberg Torp træder ind i styregruppen for universitetssamarbejdet It-vest mellem Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet.

Computational Thinking - hvorfor, hvad og hvordan?

På opfordring af og med støtte fra Villum Fonden har It-vests direktør Michael E. Caspersen, i samarbejde med Ole Sejer Iversen, Mogens Nielsen, Arthur Hjorth og Line Have Musaeus, udarbejdet rapporten: Computational Thinking – hvorfor, hvad og hvordan? Kernen i rapporten er dels en status for computational thinking (CT) i uddannelse såvel internationalt som nationalt, dels en beskrivelse af potentialet i CT; især fremhæves den vigtige tostrengede strategi som fag og i fag. Læs mere om It-vests fokusområde Informatik og computational thinking.
 

It-vest har ansat projektleder, der skal arbejde med diversitet

Pr. 1. december 2018 er Jeanet Eugenia Klindoch startet i en nyoprettet stilling som projektleder hos It-vest. Hendes primære opgave bliver at lede et nyt netværksprojekt mellem de tre vestdanske universiteter under titlen: Øget diversitet på de teknisk-naturvidenskabelige it- uddannelser. 

 

Cand.it. Case Competition blev en stor succes

40 nysgerrige og målrettede cand.it.-studerende og 13 engagerede erhvervsrepræsentanter gjorde den første eksklusive Cand.it. Case Competition til en stor succes. Arrangementet, som It-vest og de samarbejdende universiteter stod bag, blev afviklet 2.-3. november 2018 med deltagelse af cand.it.-studerende fra Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet.

Masteruddannelse er benzin på den digitale motor

Jørn Winfred Rasmussen, der er selvstændig it-seniorkonsulent med base i Hobro, er som nr. 300 netop blevet færdig på uddannelsen til Master i it – en efteruddannelse, der udbydes af It-vest samarbejdet mellem Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet. Han har oplevet, at efteruddannelsen har været som benzin på en motor, så han har fået kompetencer til at give sig i kast med nye opgaver.

It skal også udvikles af kvinder

26. februar 2018 inviterede Undervisningsministeriet, Ligestillingsministeriet og It-vest en bred kreds af aktører på uddannelsesområdet til en handlingsorienteret konference for at diskutere, hvordan vi får alle - både piger og drenge - til at engagere sig i den digitale fremtid. Undervisningsminister Merete Riisager sagde bl.a. på dagen: ”Har man et basalt kendskab til kodning og programmering, er man langt bedre rustet til at begå sig i et mere og mere digitalt samfund. Vi skal derfor have flere piger til at interessere sig for it fra folkeskoleniveau.”

It-vests direktør får central rolle i storstilet forsøg med teknologiforståelse i folkeskolen

Undervisningsministeren har besluttet i 2018 at igangsætte et forsøg, der skal gøre teknologiforståelse obligatorisk på alle klassetrin i folkeskolen. It-vests direktør, Michael E. Caspersen, er sammen med professor Ole Sejer Iversen, Aarhus Universitet, udpeget til at stå i spidsen for den rådgivende ekspertskrivegruppe, som undervisningsministeren nedsætter i forbindelse med forsøget.

Bettina Lundgaard Hansen ny udviklingschef hos It-vest

Bettina Lundgaard Hansen er 1. december 2017 tiltrådt som udviklingschef hos It-vest – samarbejdende universiteter. Bettina Lundgaard Hansen er 47 år og har 25 års erfaring fra it-branchen med ansættelse i både private virksomheder og ved offentlige myndigheder. 

Michael E. Caspersen bliver ny direktør for It-vest

Med en unik baggrund fra forskning i computational thinking og erfaring med ledelse fra både Center for Science Education og Center for Computational Thinking på Aarhus Universitet er Michael E. Caspersen den helt rette person til at stå i spidsen for It-vest og realisere universitetssamarbejdets aktuelle strategi, udtaler formanden for It-vests styregruppe, Søren Damgaard.

Michael E. Caspersen tiltræder som direktør 1. august 2017.


Denne side er senest redigeret 24. april 2024.